Uradne objave

10. april 2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

8. april 2015

Sodelovanje v stalnih delovnih telesih

7. april 2015

Statut Občine Ankaran