Uradne objave

18. maj 2017

Dobava živil za Občino Ankaran

16. maj 2017

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

20. april 2017

Sklep o dovolitvi izvršbe odločbe št. 0611-0014/2017 – 2 z dne 24. 3. 2017

24. marec 2017

Objava odločbe o odstranitvi plovila bele barve z oznako NT-06712

28. februar 2017

Inšpekcijski postopek zoper lastnike nedovoljeno postavljenih plovil

7. november 2016

V teku so temeljne delavnice in posveti za načrtovanje prostorskega razvoja občine ankaran

12. avgust 2016 // Rok za oddajo: 29. avgust 2016

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem nepremičnin

5. avgust 2016

Prosta delovna mesta in zaposlitve

28. julij 2016

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev

14. junij 2016

Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

14. junij 2016

Razpis za prosto strokovno–tehnično delovno mesto - Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

2. junij 2016

Javno naročilo za dobavitelja živil za gostinske obrate na plažah

1. junij 2016

Občina Ankaran in Mestna občina Koper s sporazumom uredili lastništvo nepremičnin v katasterskih občinah Oltra, Jernej, Hribi in Ankaran

27. januar 2016

Začasno financirane Občine Ankaran v obdobju od 1 . 1. do 31. 3. 2016

6. januar 2016

Informativni javni poziv za izbiro ponudnika za zagotavljanje in upravljanje avtomatiziranega sistema izposoje koles

1. december 2015

Sklep o plakatiranju v referendumski kampanji

11. november 2015

Oblikovanje participatornega proračuna Občine Ankaran za leto 2016

14. avgust 2015

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev v Občini Ankaran za leto 2015

19. junij 2015

Javno zbiranje ponudb za najem gostišča

9. junij 2015

Poslovnik o delu Občinskega sveta