Kontakti

Občinska uprava 

Kabinet župana

Občinska uprava:

Ime in priimekNaziv delovnega mesta in kontakt
Iztok Mermolja,
 direktor občinske uprave,tel.  05 66 53 000
mag. Aleks Abramović,
 vodja oddelka za razvoj in investicije, tel. 05 66 53 051
Astra Štuklek,
vodja oddelka za finance in računovodstvo, tel. 05 66 53 063
Katja Pišot Maljevac,
vodja oddelka za družbene dejavnosti, tel. 05 66 53 020
Nataša Mahne,
 vodja sekretariata, tel. 05 66 53 014
Ilona Modic,
vodja režijskega obrata, tel. 05 66 53 035
Elvis Vižintin,
vodja oddelka za gospodarske dejavnosti, tel. 05 66 53 030
Valdi Pucer, 
vodja oddelka za javno varnost in zaščito, tel. 05 66 53 080
Vesna Vičič,
vodja oddelka za okolje in prostor (okolje in prostor), tel. 05 66 53 042
Neža Hervatič,
naravovarstvena  svetnica (režijski obrat), 05 66 53 036
Jani Turk, 
naravovarstveni nadzornik II (režijski obrat)
Ana Hace,  
naravovarstvena nadzornica II (režijski obrat)
Miloš Klabjan,
računovodja VII/2 (II) (finance in računovodstvo)
Marinka Rodica, 
 računovodja VII/2 (II) (finance in računovodstvo)
Jani Krstić,
vodja oddelka za pravne zadeve in lokalno samoupravo, tel. 05 66 53 070
Nina Jurinčič,
višja svetovalka (turizem)
Nataša Mačešić,
višja svetovalka (družbene dejavnosti)
Janja Rižnar,  
svetovalka (družbene dejavnosti)
Erika Lampe,
strokovni sodelavec VII/1  - vodja gostinskih storitev (režijski obrat)
Kristina Falatov,
strokovna sodelavka (razvoj in investicije)
Urban Doltar, 
strokovni sodelavec (razvoj in investicije)
dr. Danijel Starman,strokovni sodelavec VII/2 (I) (razvoj in investicije)
Kristina Pegan,
poslovna sekretarka VI
Amela Karajković,
poslovna sekretarka V (II) (sprejemna pisarna)
Matija Tratnik,sistemski administrator VII/2 (2)
Ivanka Aničič,čistilka (režijski obrat)
Danijel Magdič,vzdrževalec (V) (režijski obrat)
 mag. Andrej Stijepić Sambole,strokovni sodelavec VII/2 (I) (okolje in prostor)
Sebastjan Šukljanvzdrževalec IV (II) (režijski obrat)


Kabinet župana:

Gregor Strmčnik
župan
Barbara Švagelj
podžupanja
mag. Anita Cek
vodja kabineta  
Barbara Žlaus
strokovna sodelavka za odnose z javnostmi
Linda Rotter
višja svetovalka