Razvojne usmeritve občine

Veliko nam pomeni soodločanje občanov o skupnih potrebah in interesih. Pridobili smo ga z ustanovitvijo občine in soodločanje razumemo kot temelj lokalne samouprave. Na delavnicah za občane in na javnih razpravah v obdobju 2014–2018 smo skupaj razmišljali o načrtovanju našega prihodnjega razvoja in pri tem izoblikovali skupne vrednote, načela in usmeritve.

Prepričani smo, da lahko dosežemo skladen in dolgoročno vzdržen razvoj in uresničimo načela, ki jih podpirata tudi naša država in vse širša mednarodna skupnost. Vanje verjamemo, ker prihodnost pripada novim generacijam.

Ankaran bo:

  • zdrava obmorska občina v sožitju z morjem in naravo,
  • skupen dom za kakovostno bivanje vseh generacij,
  • gostoljubna skupnost za odgovorne goste in gospodarstvo,
  • prostor ustvarjalnosti, ki spodbuja in sprošča talente.

Naša razvojna načela

  • Skrb za zdravo, urejeno in varno življenjsko okolje.
  • Soodločanje občanov za skupno dobro.
  • Odgovoren prostorski in gospodarski razvoj v ravnovesju z naravo.
  • Odprtost za nove ideje in inovacije ter samozadostnost.

Vrednote Občine Ankaran

Soustvarjamo in sodelujemo

Ankarančani živimo ob morju, zato si prizadevamo, da smo ljudje morja in sožitja: odprti in strpni. Želimo soustvarjati in z medsebojnim sodelovanjem gradimo povezano skupnost.

Skrbimo za kakovost in varnost bivanja

Skrbimo za varnost posameznika, družbe in narave. Prizadevamo si za zdravo življenjsko okolje, v katerem so občanom dostopni kakovostna zdravstvena oskrba, vzgoja in izobraževanje ter javna infrastruktura.

Cenimo kulturne in naravne vrednote ter vire

Ohraniti želimo naravno pestrost in kulturno dediščino na našem koščku Jadranske obale. Prizadevamo si, da bi varovali naravne vire za prihodnje generacije in prispevali k zmanjševanju vplivov podnebnih sprememb.