Pobude občanov

S svojimi pobudami lahko občani pomagate pri urejanju občine, sodelujete pri oblikovanju kraja in prispevate k dvigu kakovosti življenja v kraju. Sporočite nam, kaj lahko izboljšamo - ste morda na poti domov opazili poškodovan pločnik, bi radi opozorili na pomanjkljivost občinske infrastrukture ali pa imate predlog, ki bi vam in vašim sokrajanom izboljšal življenje v občini? Pobude, ki nam jih lahko posredujete prek spodnjega obrazca, bomo posredovali pristojnim oddelkom in službam.

Poziv za posredovanje predlogov in pobud za oblikovanje proračuna 2021

Predloge in pobude, ki bodo do 20. 10. 2020 posredovane preko spletnega obrazca bodo upoštevane pri načrtovanju proračuna 2021. 

Prijava nepravilnosti predstavlja zgolj informacijo, ne pa vloge po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Lokacija je prikazana glede na naslov, ki ste ga vpisali. Če lokacija ni točna, lahko značko z lokacijo prestavite ročno.