Gospodarstvo

V Občini Ankaran se tudi na gospodarskem področju zavzemamo za dolgoročno vzdržen in uravnotežen razvoj, ki upošteva družbene in okoljske vplive. Prizadevamo si za vključujoč dialog o gospodarskem razvoju na našem območju.

Poleg pristaniške dejavnosti Luke Koper, za katero je predvidena približno tretjina površine naše občine, je ankaransko gospodarstvo usmerjeno predvsem v turizem, zdraviliško dejavnost in kmetijstvo. 

Adria Ankaran je največji ponudnik turističnih storitev v naši občini. Z dodatnim naborom storitev skrbijo za domače in tuje goste tudi manjši hoteli in sobodajalci. Obiskovalci naše občine so deležni klasičnih in nadstandardnih turističnih storitev ter ohranjene obmorske narave, kar našo malo občino uvršča med najbolj priljubljene turistične točke v Sloveniji.

Z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, ki deluje že več kot stoletje ter uživa sloves med slovenskimi in tujimi pacienti, se v Ankaranu razvija tudi zdraviliški turizem. 

Kulturno podobo in privlačnost naše krajine močno zaznamujejo kmetijske površine. Kmetijstvo je tudi sicer posebnega pomena za našo občino. Ankaran je znan predvsem po vinogradništvu, oljkarstvu, čebelarstvu in marikulturni dejavnosti. Podjetje Vinakoper, največji vinar na Ankaranskem polotoku, ima na Debelem rtiču posajenih kar 49 ha slikovitih vinogradov. Ostale vinogradniške površine pripadajo manjšim lokalnim vinarjem, in sicer Kmetijstvu Zelenjak, Vinski kleti Besednjak, Vinski kleti Černe in drugim. Domači pridelovalci lahko svoje pridelke prodajajo tudi na lokalni tržnici na glavnem trgu v središču kraja. 

Največji zaposlovalec v Občini Ankaran je Ortopedska bolnišnica Valdoltra. Sledita ji turistična in zdraviliško turistična dejavnost s 3.800 ležišči in 304.561 nočitvami letno (podatka za 2017). Osrednji ponudnik turističnih storitev je že omenjeni kompleks Adria Ankaran. 

Primarna dejavnost Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, ki se nahaja sredi krajinskega parka, so letovanja za socialno šibke. Od februarja 2019 v neposredni bližini zdravilišča deluje tudi Center slovenske Istre Ankaran, enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič z Iga. Gre za dolgo pričakovani center za otroke in odrasle s posebnimi potrebami v obalno-kraški regiji. 

Med večje zaposlovalce v občini spada tudi Vojašnica slovenskih pomorščakov, 430. mornariški divizion. Neposredno je podrejena Poveljstvu sil Slovenske vojske, zagotavlja vojaško obrambo slovenskega akvatorija ter sodeluje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na morju. 

V občini je registriranih in aktivnih:

  • 175 samostojnih podjetnikov,
  • 91 družb z omejeno odgovornostjo – d. o. o.,
  • pet zavodov in
  • štirje sindikati.

Vir: AJPES, Poslovni register Slovenije, na dan 30. 12. 2018.

Občinski predpisi s področja gospodarstva:

Obrazci: