Sporočila za javnost

30. 3. 2020 Občina Ankaran spreminja načrt dela za leto 2020, pripravlja rebalans občinskega proračuna in uvaja ukrepe za blažitev posledic epidemije COVID-19

18. 3. 2020 Občina Ankaran sprostila prodajo zaledne parcele in omogočila širitev pristanišča

11. 2. 2020 Vabljeni v Krajinski park Debeli rtič

20. 01. 2020 Objavljena stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPN

12. 12. 2019 Ob vlaganju v izobraževanje, šport in kulturo Občina Ankaran v letu 2020 krepi pozornost do otrok in starejših ter nadaljuje načrtovanje razvojnih in investicijskih projektov občine

12. 9. 2019 Na ogled postavljeni predlogi ureditve ankaranskega pokopališča

03. 09. 2019 Tranzit bo reševala hitra cesta med Bertoki in Dragonjo

08. 08. 2019 Prhe znova odprte ves dan 

30. 7. 2019 Od jutri bodo na kopališčih ponovno delovale prhe  

10. 7. 2019 Občina Ankaran o odklopu infrastrukture objektom športnega društva Katarina

5. 7. 2019 Na prvi seji "istrskega parlamenta" o pitni vodi

28. 6. 2019 Zborovanje občanov - javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Ankaran

13. 6. 2019 Zmanjšanje proračuna Občine Ankaran za leto 2019 bo občutiti na več področjih

11. 6. 2019 Župani južnega dela Primorske enotni - potrebujemo dodatni vodni vir

10. 6. 2019 Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta

13. 5. 2019 Istrski župani sklenili dogovor

9. 4. 2019 Občina Ankaran sprejela zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2018  

8. 4. 2019 350 sadik in priznanje za ozaveščanje, fotografije lahko snamete tukaj

27. 2. 2019 Občina Ankaran ob širokem sodelovanju z občani in stroko do občinskih simbolov, priloga: Novi simboli - grafika

19. 2. 2019 Občina Ankaran s predlogi za varovanje svojega in širšega obalnega okolja, priloga: Mnenje ZRSVN o razsoljevanju

4. 2. 2019 Priprave na ureditev ankaranskega pokopališča s posluhom do občanov

9. 1. 2019 Imenovani podžupanji Občine Ankaran

18. 12. 2018 Z investicijsko naravnanim proračunom 2019 v obsežnejšo realizacijo razvojnih projektov

17. 12. 2018 Jaka Ivančič prvi ambasador Krajinskega parka Debeli rtič