Izjava o dostopnosti

Spletna stran www.obcina-ankaran.si je zasnovana tako, da je s prilagajanjem različnih načinov dostopna vsem obiskovalcem spletnega mesta, obenem pa je njihova izkušnja čim bolj pozitivna. Dostopnost je na podlagi samoocene oblikovana v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Spletno mesto Občine Ankaran je napisano v jeziku HTML5, uporablja CSS3 stilske predloge za oblikovanje spletnih strani. Za interakcije in nekatere funkcionalnosti uporablja JavaScript. Delovanje in izgled spletne strani je preverjeno v vseh popularnejših starejših in novejših brskalnikih ter na različnih napravah in operacijskih sistemih.

Spletna stran je prilagojena osebam z različnimi invalidnostmi

Pri vnosu vsebin administrativni vmesnik omogoča označevanje različnih nivojev naslovov (Heading 1, 2, 3 in 4 ter body tekst). Za fotografije, dokumente ipd. (nebesedilne elemente) je v medijski bazi omogočeno dodajanje opisa, kar sistem prepozna kot »alternativni« tekst. Oboje je pomembno in omogoča uporabo podpornih tehnologij (bralniki zaslona, Braillove vrstice). 

Omogočena je uporaba strani brez miške (dostopnost preko tipkovnice)

Dostop do menijske vrstice s tipko TAB (za premikanje naprej po meniju TAB, za nazaj SHIFT+TAB), za izbiro menija in dostop do podmenija Preslednica, za pomikanje po strani ali menijih puščici gor oz. dol, za potrditev izbora Enter, za obisk predhodne strani Backspace.

Spletna stran je oblikovana odzivno

Velikost se prilagaja glede na napravo, ne da bi se s tem izgubile funkcionalnosti ali vsebina. Povečava spletne strani je mogoča s kombinacijo tipk CTRL in +. Povečava ne vpliva na funkcionalnost ali vsebino. 

Navigacija

Spletna stran posodablja naslov na vrhu brskalnika skladno s prikazano vsebino, tako da uporabnik vselej ve, na kateri podstrani se nahaja. Zaporedje strani je usklajeno z vsebino strani. Uporaba navigacije ostaja konsistentna in se ne spreminja med stranmi.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta Občine Ankaran spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v obliki zapisa PDF (npr. sklepi, poročila, zapisniki, letna poročila ipd.), ki morajo biti objavljene v skladu z drugimi zakoni in bi predelava predstavljala nesorazmerno breme.
  • programsko generirani dokumenti,
  • kompleksni grafični elementi (npr. tabele s podatki, grafikoni, preglednice, slikovne sheme ipd.).

Optimizacija navedenih vsebin bi pomenila nesorazmerno breme, saj bi bile finančne in kadrovske posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika, ali pa koristi za uporabnika ni. Vse informacije iz spletne strani so uporabnikom sicer dostopne tudi na druge načine (osebno, telefonsko).

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Občine Ankaran, lahko dobite na naslednjih kontaktih:

  • Na telefonski številki sprejemne pisarne: +386 (0)5 66 53 000,
  • na elektronskem naslovu info@obcina-ankaran.si,
  • osebno na Občini Ankaran v času uradnih ur, na naslovu Regentova ulica 2, 6280 Ankaran – Ancarano. 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 1. 10. 2020 na podlagi samoocene. Izjava je bila pregledana in posodobljena 23. 8. 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, naletijo na težave z dostopnostjo. Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ni dostopna, lahko pošljete:

  • po pošti na naslovu Jadranska cesta 66, p. p. 24, 6280 Ankaran – Ancarano ali
  • na elektronski naslov info@obcina-ankaran.si

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
 Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
+386 1 555 58 48
gp.irsid@gov.si