Novice iz občine

naslovnicapohodniškegavodnikaankaranskipolotok
29. november 2022

Predstavitev naravne in kulturne dediščine Ankarana

Ankaran je kljub svoji majhnosti dragulj naravne in kulturne dediščine.

praznicnipaketipomoci
28. november 2022

Praznični paketi pomoči za starejše in priboljškov za otroke

Z željo, otrokom in starejšim, socialno ogroženim občankam in občanom, polepšati prihajajoče praznike, je Občina Ankaran tudi letos zagotovila praznične pakete pomoči in priboljškov za otroke in starejše.

foto-tina-kocjančič1
28. november 2022

Izvedena 1. izobraževalna delavnica o sredozemskem slanem travniku

V petek, 25. novembra 2022, je v prostorih Medgeneracijskega središča Ankaran potekala prva izobraževalna delavnica v okviru projekta Las Istre »Čez slani travnik«.

obvestilooanketi
24. november 2022

Anketa: Trajnostni razvoj kraja in zadovoljstvo prebivalcev ter ponudnikov

V okviru vključevanja v Zeleno shemo slovenskega turizma na Občini Ankaran izvajamo raziskavo o trajnostnem turizmu v Ankaranu. Zanima nas zadovoljstvo prebivalcev, turističnega gospodarstva in obiskovalcev, zato vas vljudno prosimo, da si vzamete nekaj minut in izpolnite vprašalnik.

img20221115095719
16. november 2022

Sanacija Vinogradniške poti - 1. faza

Občina Ankaran je nedavno pristopila k 1. fazi rekonstrukcije Vinogradniške poti v dolžini 160 m - najbolj kritičnega cestnega odseka.

pridobljenaparcelazmenjalnimposlom
16. november 2022

Urejanje odnosov z državo - menjalni posel z ministrstvom za obrambo

V aprilu 2021 je Občina Ankaran predlog menjave nepremičnega premoženja naslovila tudi na Ministrstvo za obrambo in Vojašnico Slovenskih pomorščakov. Po postopkih urejanja mej, parcelacij, izdelave cenitev in čiščenja zemljišč je bila v oktobru 2022 podpisana menjalna pogodba.

img20221110080228
15. november 2022

Novo parkirišče za trgovino v središču naselja in 1. podzemni ekološki otok

Zgrajeno je bilo novo parkirišče za trgovino, ki ima na voljo 18 novih parkirnih mest, v sklopu projekta pa so bili urejeni tudi meteorna kanalizacija, podporni zid in javna razsvetljava.

129univerzalnihobčinskihštipendij
10. november 2022

129 univerzalnih občinskih štipendij

Oktobra 2022 se je iztekel rok za oddajo vlog za dodelitev občinske štipendije za študente. S 65 študenti je Občina Ankaran za tekoče študijsko leto sklenila pogodbo o štipendiranju.

Komuniciranje v OA - kolaž
10. november 2022

Redno komuniciranje z lokalno skupnostjo je v Ankaranu stalnica

V Občini Ankaran je ugledno in nepolitično komuniciranje od prvega dne stalnica. Poleg rednega občinskega glasila Amfora, ki izhaja vsak drugi mesec, občina skladno z dogajanjem v občini o pomembnejših novostih in razvojnih dosežkih občane obvešča tudi prek priložnostnih publikacij.