Pojdite na vsebino

Imenovani podžupanji Občine Ankaran

Župan in podžupanji
Župan Gregor Strmčnik s podžupanjama Barbaro Švagelj in mag. Martino Angelini (foto: Janez Volmajer)

Župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik je za obdobje 2022–2026 imenoval dve podžupanji, ki mu bosta v novem mandatu pomagali pri opravljanju nalog. Imenovani sta bili nova-stara podžupanja Barbara Švagelj in nova-stara podžupanja, pripadnica italijanske narodne skupnosti, mag. Martina Angelini.

Po tem, ko je Občinski svet v začetku tedna, 13. decembra 2022, imenoval člane stalnih delovnih teles Občinskega sveta – odbore in komisije v okviru Občinskega sveta Občine Ankaran za mandat 2022-2026, se je oblikovala tudi sestava Kabinet župana v mandatu 2022-2026. 

Župan Gregor Strmčnik je imenoval novo-staro podžupanjo Barbaro Švagelj in novo-staro podžupanjo, pripadnico italijanske narodne skupnosti, mag. Martino Angelini, ki je bila imenovana na predlog sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran. Podžupanji bosta v času mandata 2022-2026 pomagali županu pri njegovem delu ter opravljali posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ju bo župan pooblastil. Nadomeščali ga bosta v primeru odsotnosti ali zadržanosti ter v tem času opravljali tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ju bo župan pooblastil.

Barbara Švagelj je bila imenovana kot podžupanja s pooblastilom za vodenje Krajinskega parka Debeli rtič ter za medobčinsko in regionalno sodelovanje. V tem sklopu bo še naprej zastopala občino Ankaran v Svetu regije in v Razvojnem svetu regije Istra–Kras-Brkini ter v Skupnem posvetovalnem telesu Koordinacije P. I. K. A. za kulturo in pri drugih temah, ki se tičejo njenega delovnega področja.

Mag. Martina Angelini je bila imenovana kot podžupanja s pooblastilom za urejanje vprašanj in zastopanje interesov Italijanske narodne skupnosti ter za mednarodno sodelovanje. Posvečala se bo predvsem povezovanju s čezmejnimi lokalnimi skupnostmi.

Ne glede na izvedbo lokalnih volitev in delno menjavo zasedbe občinskih organov, v Občini Ankaran vsi projekti, opravila in redno delo občinske uprave potekajo po zastavljenih časovnicah. Trenutno ima Občina Ankaran odprtih sedem večjih projektov: izgradnja ankaranskega pokopališča; izgradnja parkirišča ob Bevkovi ulici; sanacija Vinogradniške poti (faza I); odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran »Čisto za Koper in Ankaran«; ureditev krožnega križišča Železniška cesta (priključek Železniške ceste na državni cesti R2-406/I407) – skupaj z državo; sanacija opornega zidu »Ankaran«, ki se začne izvajati januarja 2023 - skupaj z državo; komunalna infrastruktura območja Dolge njive. Začele pa so se začele tudi aktivnosti za pripravo načrta dela in občinskega proračuna za leto 2023. V decembrskem prazničnem času ob tem v Ankaranu poteka tradicionalni festival »December v Ankaranu«, v okviru katerega deluje prireditveni prostor s številnimi vsebinami za vse generacije ter drsališče.