Pojdite na vsebino

Krajinski park Debeli rtič z morsko in panoramsko učno pot

Občina Ankaran je nedavno zaključila s projektom vzpostavitve dveh krožnih tematskih poti po Krajinskem parku Debeli rtič (parku); morske in panoramske.


Postavljenih je bilo 7 interpretativnih tabel, ki odkrivajo zanimivosti in naravne vrednote zavarovanega območja, biotske pestrosti morskega okolja in človekovih tradicionalnih dejavnosti, ki so skozi leta oblikovala krajino v parku. Prebivalci in obiskovalci bodo lahko aktivno ter nekoliko drugače spoznavali posebnosti in zanimivosti parka ter rastlinske in živalske vrste, ki so na tem območju zaščitene. Poti bosta s tem še bolj privlačni in poučni za izlete šolarjev, sprehajalcev in ljubiteljev narave nasploh.

Občina Ankaran se je v letu 2018 z ustanovitvijo Krajinskega parka Debeli rtič v svojih ciljih varovanja naravnih danosti tega prostora zavezala k osveščanju in izobraževanju obiskovalcev. Oboje je namreč ključno za doseganje ciljev varovanja narave, saj se le z znanjem in zavedanjem pomena biodiverzitete uspe preprečiti škodljiva ravnanja in uničevanje okolja. S tem namenom je lokalna skupnost v preteklih letih že postavila prve informativne table na vstopnih točkah, se povezala s Skupnostjo naravnih parkov Slovenije in drugimi deležniki, predvsem šolami, s katerimi aktivno sodeluje in izvaja izobraževalne aktivnosti. 

 Nedavno je bil zaključen projekt vzpostavitve dveh krožnih tematski poti po parku; morske in panoramske. Postavljenih je bilo 7 interpretativnih tabel, ki odkrivajo zanimivosti in naravne vrednote zavarovanega območja, biotske pestrosti morskega okolja in človekovih tradicionalnih dejavnosti, ki so skozi leta oblikovala krajino v Krajinskem parku Debeli rtič. Prebivalci in obiskovalci parka bodo lahko aktivno ter nekoliko drugače spoznavali posebnosti in zanimivosti parka ter rastlinske in živalske vrste, ki so na tem območju zaščitene. Poti bosta s tem še bolj privlačni in poučni za izlete šolarjev, sprehajalcev in ljubiteljev narave nasploh. 

 Posebnost tabel je, da so bile za njihovo izvedbo posebej izdelane natančne in zelo kakovostne ilustracije habitatov, rastlin in živali ter gliv in drugih posebnosti parka, ki danes kot umetniška dela krasijo nedavno odprt Center dnevnih aktivnosti za starejše v Medgeneracijskem središču Ankaran v naselju Ankarana.

Previdno na skrajnem robu rta
Zaradi intenzivnega krušenja klifa na skrajnem delu rta, kjer poteka morska tematska pot, je območje opremljeno z varovalno ograjo, ki obiskovalce opozarja na nevarnost na tem območju. Erozijski procesi so namreč nepredvidljivi in zaradi možnosti nenadnega odloma kamnin ali dela zemlje sta gibanje in zadrževanje na skrajnem robu rta odsvetovana, kar pa ne vpliva na uživanje v lepem razgledu.

Interpretativne table v Krajinskem parku Debeli rtič. Foto: Občina Ankaran