Pojdite na vsebino

Medobčinska uprava Istre zaposluje

MU Istra - vozilo
V Medobčinskem redarstvu MUI nameravajo zaposliti dva občinska redarja pripravnika za nedoločen čas ter šest občinskih redarjev pripravnikov (pripravništvo) za določen čas osmih mesecev.

V Medobčinskem redarstvu Medobčinske uprave Istre iščejo okrepitve. Preko dveh javnih natečajev iščejo kandidatke ali kandidate za zasedbo osmih prostih delovnih mest za občinske redarje pripravnike. Rok za prijavo se izteče v petek, 15. marca.

Oba javna natečaja sta objavljena na spletni strani Mestne občine Koper in na Zavodu za zaposlovanje:

https://www.koper.si/public_tender/javni-natecaj-za-prosto-delovno-mesto-obcinski-redar-pripravnik-v-medobcinskem-redarstvu-v-medobcinski-upravi-istre-3/

https://www.koper.si/public_tender/javni-natecaj-za-prosto-delovno-mesto-obcinski-redar-pripravnik-v-medobcinskem-redarstvu-v-medobcinski-upravi-istre-2/

Gre za dve prosti delovni mesti občinskega redarja pripravnika za nedoločen čas ter za šest delovnih mest občinskega redarja pripravnika (pripravništvo) za določen čas osmih mesecev v Medobčinskem redarstvu Medobčinske uprave Istre (MUI).

Kandidati za zasedbo dveh prostih delovnih mest občinskega redarja pripravnika za nedoločen čas morajo med drugim imeti najmanj srednjo strokovno in splošno izobrazbo ali srednjo splošno izobrazbo ter najmanj šest mesecev delovnih izkušenj. Prav tako se od kandidatov pričakuje vsaj srednja raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja italijanščine, uporabniško znanje za delo z računalnikom ter vozniški izpit B kategorije.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrana kandidata za občinska redarja pripravnika bosta ob tem morala najkasneje eno leto po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi opraviti preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva.

Za kandidate za zasedbo šestih prostih delovnih mest občinskega redarja pripravnika (pripravništvo) veljajo podobni pogoji, z izjemo delovnih izkušenj. Za pripravnika se namreč šteje oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno stopnji njene strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za opravljanje dela oziroma še ni končala pripravniške dobe oziroma si ni pridobila dovolj ustreznih delovnih izkušenj za zasedbo delovnega mesta, ustreznega njeni izobrazbi.

Tudi izbrani kandidati za občinske redarje pripravnike (pripravništvo) bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi z odložnim pogojem, da uspešno opravijo preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva.