Na sprehod le ob upoštevanju omejitev in priporočil!

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi, ki je bil sprejet, da bi zajezili širjenje COVID-19, nas omejuje pri vsakodnevnih opravkih in prostočasnimi dejavnostmi. Življenje se je skoraj ustavilo, a to ne pomeni, da morate biti samo doma, med štirimi stenami.

Kot pravi odlok, je za posameznike dovoljeno gibanje (dostop in zadrževanje) le na parkovnih in drugih sprehajalnih površinah ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb. V praksi to pomeni, da lahko gre posameznik sam ali v spremstvu svojih ožjih družinskih članov oziroma članov skupnega gospodinjstva na sprehod do najbližje parkovne, sprehajalne površine ali najbližjega gozda. Pri tem pa je treba nujno upoštevati vsa priporočila in napotke pristojnih služb, torej skrbeti tudi za varnostno razdaljo do drugih oseb (oz. v primeru družine do drugih podobnih skupin). Sprehajanje, tek, kolesarjenje, rolkanje in podobne aktivnosti so v mestih oz. na ulicah naselij prepovedani. 

Sprehodite se lahko tudi do slanega travnika pri Sv. Katarini. (foto: Jaka Ivančič)

Kljub vsemu pa na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pozivajo ljudi, naj skrbijo za ustrezno telesno dejavnost. »Biti fit in ustrezno telesno dejaven pomembno zmanjšuje tveganje za virusno okužbo in zmanjšuje tesnobo, ki jo lahko povzroči (samo)izolacija zaradi preprečitve širjenja virusa,« poudarjajo na NIJZ. Otroci naj bodo vsak dan najmanj 60 minut telesno dejavni, naj se globoko zadihajo, spotijo, poleg tega pa naj vsaj dvakrat tedensko izvajajo vaje za razvoj moči. Odrasli naj bodo zmerno telesno dejavni najmanj 150 minut na teden. »Glede na okoliščine je kakršnakoli telesna dejavnost boljša od nedejavnosti. Vsak korak je boljši od minute sedenja ali ležanja, zato tudi doma naredimo toliko korakov v hiši ali stanovanju, kot trenutno zmoremo; če imamo v hiši stopnice, jih le uporabimo,« svetujejo na NIJZ in ljudi pozivajo, naj pri telesnem udejstvovanju v času širjenja virusa nujno upoštevajo naslednja priporočila za preprečevanje njegovega širjenja: 

 • Pri vseh telesnih dejavnostih upoštevajte splošna priporočila zdravnikov in oblasti, npr. higieno rok in kašlja, medosebno razdaljo, izogibanje stikov z ljudmi, ki kašljajo in kihajo. Vedno upoštevajte zadnja veljavna priporočila – npr. ko/če bo na nekem področju ali v celi državi odrejena izolacija (karantena), lahko izvajate vadbo le doma in greste peš, s kolesom ali skirojem le po nujnih opravkih.  
 • Če ste lažje nenalezljivo bolni, se izogibajte vsem napornejšim vadbam. Kronično bolni poleg tega upoštevajte priporočila osebnega zdravnika. Če imate pogosto alergije, vadbo izvajajte zgolj doma.  
 • Pri sumu na nalezljivo bolezen glede na trenutno zdravstveno stanje poskušajte ohraniti telesno dejavnost znotraj lastnega doma, torej sami.  
 • Če zbolite za COVID-19, ne telovadite, dokler ne ozdravite.  
 • Prepovedano je druženje in igranje skupinskih športov z ljudmi izven vašega gospodinjstva. Četudi je med igralci razdalja velika, je lahko prenašalec virusa žoga. Zato je najbolje, da se s temi športi ukvarjate samo v krogu članov gospodinjstva. 
 • Plezala, tobogani in druga igrala (zlasti kovinska in plastična) na otroških igriščih ter naprave za fitnes na prostem lahko predstavljajo površino za prenos virusa, zato jih ne uporabljajte. V tem času naj otroci raje plezajo po drevju in ležečih deblih
 • Starši, preprečite stike svojih otrok z drugimi otroki. Mladostnikom razložite nevarnost širjenja virusa zaradi druženja pri športu.
 • Telesno dejavnost izvajajte sami ali skupaj s člani svojega gospodinjstva, najbolje v naravi. Staršem priporočamo, da čas izolacije izkoristijo za družinsko športno dejavnost na prostem. Pojdite na izlet v gozd ali na najbližji hrib, iščite skriti zaklad, poskušajte se orientirati s pomočjo kompasa ali preprostih naravnih znakov, kolesarite ali se podajte na izlet s skiroji, rolkami ali rolerji.
 • Telesno dejavnost na odprtih površinah v soseski (parki, sprehajališča) izvajajte tako, da je razdalja do drugih ljudi najmanj 5 metrov. Če imate svoje dvorišče, najdite na njem možnosti za različne gibalne igre.
 • Organizirajte si vadbo doma. Prekinite svoj in otrokov oz. mladostnikov sedeči čas z gibalnimi odmori in gibalno vadbo na malem prostoru, pri čemer lahko kot pripomočke za vadbo uporabite priročne stvari (npr. vrv) in pohištvo, npr. za izvedbo nalog za mišično moč s pomočjo stola in mize. Pred in po vadbi dobro prezračite prostor. Umijte si tudi roke, če ste vadili v skupini s kom, ki se je dotikal istih površin. Če imate balkon ali teraso, lahko vadbo izvedete tudi na balkonu.
 • S prijatelji si prek socialnih omrežij izmenjajte podatke o svoji dnevni vadbi (številu korakov, intenzivnosti, vsebini) in zanimivih vadbenih vsebinah, ki jih najdete na spletu. Pri vadbi skušajte biti čim bolj inovativni.
 • Če živite skupaj s slabše mobilnimi, jim pomagajte, da se gibljejo po stanovanju in vsaj trikrat dnevno naredijo nekaj razgibalnih vaj in vaj za mišično moč; če je mogoče ob odprtem oknu ali na balkonu oziroma terasi.
 • Izogibajte se nevarnih športov, pri katerih bi lahko nastale poškodbe, ki bi še dodatno obremenile zdravstveni sistem.
 • Izogibajte se dolgotrajni naporni vadbi, saj ta v nasprotju z zmerno intenzivno vadbo kratkotrajno celo zmanjša odpornost na virusne in druge okužbe.

Foto: Jaka Ivančič

OPOZORILO: Na celotnem območju občine Ankaran je zaradi zagotavljanja pripravljenosti javne gasilske službe za morebitno pomoč pri preprečevanju širjenja okužb z virusom SARS CoV -2 prepovedano kurjenje v naravi. Skladno z Odlokom o Krajinskem parku Debeli rtič so tudi sicer v parku prepovedani pikniki, kurjenje in uporaba odprtega ognja.

Podajte se med vinograde Debelega rtiča ali po obali Ankaranskega polotoka

Na NIJZ torej svetujejo, da se kljub razmeram podamo ven, na sonce, pri tem pa dosledno upoštevamo priporočila in navodila pristojnih oblasti. Sami ali s svojimi najbližjimi (s katerimi živite) se torej lahko podate v naravo, kjer ni množic. V času epidemije je pomembno, da skrbimo za svoje psihofizično počutje, da se zdravo prehranjujemo, se gibljemo in smo aktivni. 

Izkoristite čas za športne aktivnosti na prostem, podajte se na sprehod med vinograde Debelega rtiča ali po obali Ankaranskega polotoka, vendar se pri tem izogibajte množicam, in če se že srečate s kom; NE rokujte se, pozdravite se od daleč, na razdalji vsaj 5 metrov.