Nova trgovina v Ankaranu - vprašalnik

Občina bo ob Jadranski cesti uredila novo trgovino. Da bo nova trgovina čim bolj prilagojena željam občanov, vabljeni k izpolnitvi vprašalnika. Odgovori bodo v pomoč pri izbiri ustrezne ponudbe nove trgovine.

Občina Ankaran je skladno z razvojnimi načrti konec leta 2020 kupila nepremičnino ob glavni prometnici pred vhodom v naselje Ankaran, ki ima odlično dostopnost ter zadostne parkirne površine za vzpostavitev dejavnosti trgovine, ki jo občani potrebujemo za kakovostnejše življenje (nekdanji objekt družbe Geaprodukt, d.o.o.).

Nova trgovina ob prometnici pomeni okrepitev in izboljšanje ponudbe, vendar bo na tej lokaciji začasno. Občinski prostorski načrt (OPN) namreč predvideva selitev centralnih dejavnosti na območje pod Jadransko cesto v naselju, kjer je čez nekaj let predviden večji nakupovalni center s celovito ponudbo in garažno hišo. 

Da bo nova trgovina čim bolj prilagojena željam občanov, vas vabimo k izpolnitvi vprašalnika. 

Odgovori nam bodo v pomoč pri izbiri ustrezne ponudbe nove trgovine. Namen vprašalnika je ugotoviti, katere izdelke si občani želijo v novi trgovini. 

Vprašalnik je anonimen, vzel vam bo le minuto za razmislek. Zbrani podatki bodo obravnavani zaupno, analizirani na splošno in uporabljeni izključno za pripravo projekta nove trgovine. Za izpolnjevanje bo na voljo do 12. aprila 2021. 

V Občini Ankaran se razvijamo na podlagi sodelovanja z ljudmi, ki tu živijo. V preteklih letih je Občina Ankaran prejela že več kot 1.100 vaših pobud. Številne aktivnosti iz teh pobud in predlogov so že opravljene in zaključene, nekatere so v teku, druge se bodo zaradi obsežnosti prenesle v naslednja proračunska obdobja. Dolgoročnejše aktivnosti so oblikovane v 39 projektov v okviru Načrta razvojnih programov Občine Ankaran. 

Izboljšanje storitev oskrbe s prehrano in življenjskim potrebščinami ter trgovine je bila ena izmed največkrat izpostavljenih pobud prebivalcev Ankarana in predstavlja eno izmed prioritet znotraj participativno oblikovanega proračuna občine.