Pojdite na vsebino

Občani podprli aktivnost »Pospravimo ulice«

Sinoči je v Medgeneracijskem središču potekala prva delavnica z občani, na kateri je bila predstavljena nacionalna aktivnost »Pospravimo ulice«, ki se ji je Občina Ankaran pridružila v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

Občani so podprli predstavljeno vsebino ter načrt Občine, da ulice in pločnike skupaj z občani »pospravi« tako, da bodo varne za vse udeležence v prometu. Aktivnost se ne omejuje na Evropski teden mobilnosti, temveč predstavlja zgolj prvi korak k vzpostavljanju pogojev za izvedbo skupnega cilja: skupaj z občani urediti ulice, pločnike in pešpoti tako, da bodo varni za vse udeležence. Srečanja so se poleg predstavnikov Občine in občanov udeležili tudi predstavniki Policijske postaje Koper, Medobčinskega redarstva MU Istra in gasilcev. 

Pospravimo ulice delavnica 19. 9. 2023Delavnica "Pospravimo ulice" je bila 19. septembra v Medgeneracijskem središču Ankaran. (Foto: Občina Ankaran)

V okviru letošnjega ETM je Občina Ankaran pristopila k nacionalni aktivnosti »Pospravimo ulice», ki pozornost namenja odstranjevanju ovir in skrbi za varnost ter urejenost naših ulic in pločnikov. O petih najpogostejših ovirah na ulicah oz. pločnikih (nevzdrževane zelene površine, neustrezno postavljeni smetnjaki, nepravilno parkirana vozila, nepravilno parkirana dostavna vozila, neustrezno postavljene oglasne povpršine), ki onemogočajo prehodnost, predvsem pa varnost ulic in pločnikov, je Občina uvodoma spregovorila z občani na sinočnji delavnici »Pospravimo ulice« v Medgeneracijskem središču, ki so se ji pridružili tudi predstavniki Policijske postaje Koper, Medobčinskega redarstva MU Istra in gasilci. 

Pospravimo ulice_primer neprehodnosti ulicPrimer ovir na pločniku in cestiščih, ki predstavljajo nevarnost za ostale udeležence v prometu. (Foto: Občina Ankaran)Beseda je tekla o izzivih mirujočega prometa v Ankaranu, s poudarkom na urejanju prehodnosti in varnosti ulic, pločnikov ter pešpoti, in o korakih, s katerimi lahko že danes poskrbimo za varnost našega kraja. Svoje usmeritve so podali tudi predstavniki Policijske uprave Koper, Medobčinskega redarstva MU Istra in gasilcev.

Občina Ankaran je predstavila stanje in dosedanje ukrepe za izboljšanje stanja na področju mirujočega prometa ter izpostavila, da je parkiranje na javnih parkiriščih za občane brezplačno ter da je v širši okolici naselja na voljo 550 parkirnih mest. V zadnjih letih je Občina uredila 120 novih parkirnih mest, zagotovila brezplačen poletni avtobus, brezplačne prevoze za starejše, kar nekaj je bilo tudi individualnih ureditev parkirnih mest pri zasebnih hišah. Prostorske možnosti ne omogočajo večjega števila dodatnih parkirnih mest, vse pogosteje pa se vrstijo pritožbe posameznikov in institucij (reševalci, komunalno podjetje) ter pozivi k ukrepanju, ki jih prejemajo občina, medobčinsko redarstvo in policija.

Pospravimo ulice_redarstvoPredstavniki Medobčinskega redarstva podpirajo postopno umikanje ovir iz ulic in pločnikov. 

Predstavniki policije in redarstva so izkazali pripravljenost k postopnemu uvajanju sprememb oziroma umiku avtomobilov z ulic, ki se je tudi v praksi že izkazal kot uspešen in učinkovit, predvsem pa do občanov prijaznejši način uvajanja sprememb. Posebej resen premislek je med prisotnimi izzval predstavnik gasilcev, ki je spomnil na nujnost hitrega dostopa do poškodovancev v primeru reševanja, kjer šteje vsaka minuta in časa za poziv k umiku vozil ni.

Občani so v okviru delavnice potrdili izpostavljeno situacijo in jasno zahtevali čim prejšnjo ureditev situacije. Izpostavili so varnost otrok, starostnikov in vseh občanov nasploh, ki imajo prioriteto pred avtomobili. Najavo Občine Ankaran, da bo nadaljevala z aktivnostmi, katerih cilj je umik ovir z ulic in pločnikov, so občani sprejeli z velikim odobravanjem in obenem izrazili podporo občinskim službam, redarstvu in policiji pri vzpostavljanju obveščanja o nepravilnem parkiranju in končnemu cilju - umiku vozil s pločnikov.  

Cilj aktivnosti »Pospravimo ulice« so urejene, varne ulice  

ETM 2023_Pospravimo ulice

Aktivnosti »Pospravimo ulice« se v Ankaranu ne omejuje na teden mobilnosti, temveč predstavlja zgolj prvi korak k vzpostavljanju pogojev za izvedbo skupnega cilja - skupaj z občani urediti ulice, pločnike in pešpoti tako, da bo zagotovljena varnost vseh udeležencev. Gre za izzive, ki jim bo v prihodnje treba nameniti primerno pozornost, zato je sodelovanje občanov ključno. Le s sodelovanjem in razumevanjem vseh bodo spremembe razumljene in uspešne, Ankaran pa bo varnejši za vse.

Celotno sporočilo za javnost je na voljo tukaj.