Pojdite na vsebino

Občina Ankaran je letos podelila za 35.000 evrov socialnih pomoči

Ogrevanje simbolična
Upravičenec lahko zaprosi tudi za večkratno plačilo ogrevanja, pri čemer ne koristi ostalih pomoči.

Na osnovi odloka, ki smo ga pred tremi leti sprejeli z mislijo na socialno najbolj ogrožene, smo v letošnjem letu ugodili več kot stotim prošnjam in tako 65 družinam pomagali s skupno 35.000 evrov socialnih pomoči.

Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ankaran, ki je v veljavi od leta 2020, je predvsem zelo življenjski. Izjemoma (kajpak po strokovni presoji pristojnega centra za socialno delo (CSD) in posvetovanju z Občino Ankaran) namreč dovoljuje uveljavitev občinskih socialnih pomoči, tudi ko upravičenci niso izkoristili vseh zakonskih možnosti za rešitev socialne stiske, ki jih ponuja država. 

Posebnost ankaranskega odloka je tudi, da socialno ogroženim omogoča večkratno uveljavitev določenih socialnih pomoči. Na primer: znotraj sklopa pomoči za kritje obratovalnih stroškov (ogrevanje, voda, elektrika, dimnikarske storitve …) lahko upravičenec izkoristi vse od ponujenega ali pa zaprosi za večkratno plačilo ogrevanja (največ trikrat letno), pri čemer ne koristi ostalih pomoči.

Kako vse pomagamo?

Družinam z otroki in mladostniki poleg denarne pomoči pri nakupu šolskih potrebščin za osnovnošolce občina omogoča tudi pomoč pri nakupu delovnih zvezkov in šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo (tistih, ki jih učenci ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada) ter nakupu šolskih potrebščin kot tudi pri plačilu dijaških vozovnic, stroškov šole v naravi osnovnošolcem, ki niso deležni plačila nadstandardnih dejavnosti (otroci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj Ankarana), stroškov počitniškega varstva osnovnošolcev ter stroškov šolske prehrane osnovnošolcem v delu, ki ga ne pokrije subvencija. Starejšim, gibalno oviranim ali kronično bolnim je na voljo pomoč pri plačilu storitev socialnega servisa: dnevne dostave kosil na dom, varovanja na daljavo ter storitev spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam.

Posamezniki, družine in osebe, ki živijo v skupnih gospodinjstvih, lahko poleg plačila že omenjenih obratovalnih stroškov zaprosijo tudi za pomoč pri nakupu ozimnice in nujno potrebnih življenjskih potrebščin, torej hrane, obutve in oblačil, ter kritju drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Odlok predvideva tudi pomoč pri kritju zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov in dietne prehrane, ki so nujno potrebni in niso zagotovljeni z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, ter plačilu stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti.

»V Občini Ankaran se zavedamo, kako pomembna je hitra in konkretna pomoč občanom v stiskah. Znatne podražitve življenjskih stroškov, predvsem hrane ter ogrevanja in energije so prizadele ravno najšibkejše in prav zato moramo takšno raven pomoči, kot jo imamo sedaj, ohraniti tudi v bodoče,« poudarja podžupanja Barbara Švagelj.

Največ prošenj za plačilo ozimnice in ogrevanja

V lanskem letu smo ugodili 132 prošnjam za pomoč, v letošnjem pa več kot stotim, s čimer pomagamo 65 družinam. Za socialno ogrožene občane so tudi letos najtrši oreh stroški hrane. Skoraj polovica vseh prošenj se namreč nanaša na nabavo ozimnice in prehranskih izdelkov, za kar je občina namenila 5400 evrov. Četrtina prosilcev potrebuje pomoč pri plačilu stroškov ogrevanja, za kar smo izplačali skupno 11.500 evrov,  desetini pa pomagamo s plačilom šolskih potrebščin (1250 evrov). Predmet ostalih odobrenih vlog so bila plačila vodarine, komunalnih storitev, šolske prehrane, dopolnilnega zdravstvenega  zavarovanja, vozovnice za avtobus in podobno.

Hrana - simboličnaSkoraj polovica vseh prošenj za pomoč se nanaša na nabavo ozimnice in prehranskih izdelkov. (Foto: Unsplash)

V izjemnih primerih, ko stiski botrujejo bolezen ali nesreče, socialno pomoč po pridobitvi mnenja ali pobude s strani CSD odobri župan s sklepom. Tudi po tej poti je Občina Ankaran pomagala občanoma, ki sta čez noč doživela hudo življenjsko preizkušnjo. 

Vloge za dodelitev socialnih pomoči so dostopne v vložišču Občine Ankaran, Regentova 2, na občinski spletni strani https://obcina-ankaran.si/sl/za-obcane/vloge-in-obrazci ter na CSD Južna Primorska, Enota Koper, Cankarjeva 6. Vlagatelji oz. njihovi zakoniti zastopniki vlagajo vloge za dodelitev občinske socialne pomoči na enoti CSD v Kopru, Cankarjeva 6.