Pojdite na vsebino

Občina Ankaran mladim ponovno podelila izdatne štipendije

Študenti - simbolična fotografija
Posebnost univerzalne ankaranske štipendije je tudi ta, da si njeno osnovno višino upravičenci lahko sami višajo.

Univerzalno ankaransko štipendijo bo v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 prejemalo 143 štipendistk in štipendistov, kar je 14 več kot lani. Za podporo študiju mladih Ankarančank in Ankarančanov Občina Ankaran v tem šolskem letu namenja 284.506,20 evrov.

Univerzalno ankaransko štipendijo, ki je edina tovrstna štipendija v državi, bo v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 prejemalo 80 dijakov in 63 študentov. Dijak z najvišjo štipendijo bo prejemal kar 264 evrov, študent z najvišjo štipendijo pa dobrih 651 evrov mesečno

S sprejetjem odloka o štipendiranju smo lani utrli pot štipendijam za vse dijake in študente iz občine Ankaran, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali v tujini in izpolnjujejo pogoje iz občinskega odloka. Ankaranska univerzalna štipendija je unikum v slovenskem prostoru, saj je namenjena prav vsem dijakom in študentom ne glede na njihov učni uspeh ali tekmovalne rezultate. Združljiva je z vsemi drugimi štipendijami in ne vpliva na prejemanje otroškega dodatka in drugih socialnih prejemkov, izplačuje se celotno koledarsko in ne le šolsko leto, ob morebitnem  študijskem neuspehu pa mladim štipendij ni potrebno vračati.

V preteklem šolskem letu je Občina dodelila 129 univerzalnih občinskih štipendij, in sicer 64 dijaških ter 65 študentskih, v skupnem znesku 232.836 evrov. Višina vsake štipendije je oblikovana s številom točk, ki jih na podlagi kriterijev iz odloka doseže posamezni prosilec. Upoštevajoč splošno draginjo in rast življenjskih stroškov (prehrana, prevoz, nastanitev itd.) je letos župan s sklepom odločil, da se vrednost točke za štipendijo zviša za 10 odstotkov. Točka za štipendijo v tekočem šolskem letu tako znaša 1,10 evra.

»Vlaganje v znanje v Ankaranu razumemo kot našo dolžnost,« poudarja župan Gregor Strmčnik. »Občina že drugo leto zapored del bremen izobraževalnega procesa mladih Ankarančank in Ankarančanov prevzema nase, zato da bi jim olajšala pot do zastavljenih ciljev oziroma do uresničitve njihovih sanj. Predvsem pa je to naložba v znanje, ki se bo – v to sem prepričan – obrestovala celotni skupnosti, tako na lokalni kot na globalni ravni. Kajti le razmišljujoča in visoko izobražena družba bo lahko kos vse zahtevnejšim izzivom sodobnega časa,« utemeljuje župan.

Na septembrski razpis za dijaške in oktobrski za študentske štipendije je skupaj prispelo 153 vlog, dodeljenih pa je bilo 143 štipendij, torej 14 več kot lani. Občinsko denarno podporo bo prejemalo 80 dijakov in 63 študentov. Dijaki bodo skupno prejeli 92.822,40 evrov, študenti pa 191.683,80 evrov. Tako bo za podporo študiju mladih Ankarančanov skupno namenjenih 284.506,20 evrov. Najnižji znesek dodeljenih mesečnih štipendij je v letošnjem šolskem letu 11 evrov, dijak z najvišjo štipendijo pa bo prejemal 264 evrov mesečno. Najvišja dodeljena študentska štipendija znaša  651,75 evrov. Dodelitev občinskih štipendij za številne občane pomeni občutno višji družinski proračun. V kar 25 družinah se bo okrepil za 300 do 1300 evrov mesečno.

Posebnost univerzalne ankaranske štipendije je tudi ta, da si njeno osnovno višino upravičenci lahko sami višajo z dokazili o učnem uspehu, dosežkih na različnih področjih, družbeni angažiranosti in deficitarnosti poklicev, za katere se šolajo. Širok nabor meril za dodelitev štipendije torej spodbuja mlade, da si prizadevajo za boljše ocene, se vključujejo v šport, umetnost, prostovoljstvo in druge aktivnosti. Med letošnjimi štipendisti je kar 52 prostovoljcev, med njimi tudi 9 krvodajalcev. Številni mladi so uspešni na športnem, kulturnem in naravoslovnem področju in se lahko pohvalijo z vidnimi dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih. 28 dijakov in 24 študentov se šola za deficitarne poklice, poseben dodatek pa je bil podeljen tudi štipendistom s posebnimi potrebami.