Pojdite na vsebino

Občina Ankaran vključena v projekt za izboljšanje mobilnosti oseb z oviranostmi

Župan Gregor Strmčnik je podpisal dogovor o sodelovanju Občine Ankaran v projektu »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«, ki bo izboljšala dostopnost občinske infrastrukture za ljudi s senzornimi okvarami, za gibalno ovirane in starejše prebivalce.


Vseslovenskemu projektu, ki ga s podporo Ministrstva za infrastrukturo (MZI) izvaja Geodetski inštitut Slovenije (GI) že od leta 2016, se je doslej pridružilo več kot 45 občin iz vse Slovenije, cilj pa je projektu pridružiti vse slovenske občine. Projekt je namenjen izboljšanju dostopnosti in mobilnosti v urbanem prostoru za prebivalce z različnimi invalidnostmi in oviranostmi, predvsem za starejše, za osebe z okvarami vida in sluha ter za gibalno ovirane.

Podpisu pogodbe sledi zajem podatkov o fizični dostopnosti občinske urbane infrastrukture na terenu občine, ki ga bodo izvedli strokovnjaki Geodetskega inštituta Slovenije v sodelovanju s predstavniki invalidskih društev iz Pirana in obalne regije, ki lahko najbolje povedo, kaj je zanje ustrezno dostopno in kaj ne. V istrskem prostoru bo poudarek tudi na omogočanju dostopnega turizma za domačine in obiskovalce, dostopne plaže in večjo mobilnost.

Zbrani podatki s terena bodo obdelani in prikazani v pregledovalniku podatkov Dostopnost prostora, kjer so na enem mestu enotno prikazani podatki o fizični dostopnosti urbanih prostorov v vseh sodelujočih občinah. Vsaka v projektu sodelujoča občina lahko te podatke uporabi za izboljšanje dostopnosti obstoječe infrastrukture in tako poveča kakovost bivanja svojih prebivalcev.