Pojdite na vsebino

Objavljeni trije razpisi za sofinanciranje programov in projektov

Družbene dejavnosti razpis
Družbene dejavnosti razpis (foto: Pixabay.com)

Občina Ankaran je 28. marca 2023 objavila tri javne razpise za sofinanciranje, in sicer za sofinanciranje: socialno varstvenih programov, programov in projektov za otroke in mladino ter sofinanciranje programov in projektov društev s področja družbenih dejavnosti v občini Ankaran za leto 2023.

Objavljeni razpisi:

Navedeni razpisi s pripadajočo dokumentacijo so objavljeni na zgornjih povezavah ali neposredno na spletni strani Občine Ankaran https://www.obcina-ankaran.si/sl/nasa-obcina/uradne-objave

Zadnji rok za oddajo prijav je 12. 4. 2023. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v vložišču občine. 

Informacije o razpisu lahko dobite v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure in v sredo od 8. do 12. ter od 14. do 17. ure.  

Zainteresirane vljudno vabimo k prijavi!