Pojdite na vsebino

Obrezujmo žive meje za varnejše okolje

obrezujmozivemejezavarnejseokolje2
obrezujmozivemejezavarnejseokolje2

Previsoka in neurejena živa meja in morebitno razraslo rastje na zasebnih zemljiščih ne kazijo samo podobe gospodinjstva in kraja, temveč lahko ogrozijo tudi varnost udeležencev v prometu.

Občanke in občani so po Zakonu o cestah dolžni obrezovati in vzdrževati vse rastje, ki bi vplivalo na preglednost ceste, prost profil in vidnost prometne signalizacije. Enako velja za morebitno vegetacijo ob pločnikih, ki lahko ovira varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu.

Skrb za urejeno in čisto okolje je skupna. Ko gre za javne površine, jih urejajo Marjetica Koper in občinski pogodbeni izvajalci. Na zasebnih zemljiščih, ki mejijo na javne ceste, pa so za vzdrževanje žive meje, grmičevja, dreves in ostalega rastja na površinah ob cestišču zadolženi lastniki.

Poskrbimo s skupnimi močmi za urejen in varen Ankaran!