Priznanje občini za uveljavljanje trajnostne mobilnosti

Priznanje Ministrstva za teden mobilnosti

Občina je prejela priznanje in zahvalo Ministrstva za infrastrukturo za sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti.