Pojdite na vsebino

Redno komuniciranje z lokalno skupnostjo je v Ankaranu stalnica

V Občini Ankaran je ugledno in nepolitično komuniciranje od prvega dne stalnica. Poleg rednega občinskega glasila Amfora, ki izhaja vsak drugi mesec, občina skladno z dogajanjem v občini o pomembnejših novostih in razvojnih dosežkih občane obvešča tudi prek priložnostnih publikacij.

Obveščanje lokalne skupnosti, za katero občina po zakonu opravlja nabor nalog in storitev, je ena izmed osnovnih dolžnosti občinske uprave.


Kolaž nekaj priložnostnih publikacij Občine Ankaran

Komentar Občine Ankaran na očitke 

Redne izdaje publikacij, kot. npr. Amfora, izhajajo po koledarju, priložnostne publikacije pa izhajajo ob samih dogodkih ali novostih. Tako poročilo o zaključku dela sovpada z začetkom novega obdobja, ki pa se v primeru občin vsaka štiri leta pokrije z začetkom lokalnih volitev, kot to predpisuje zakon. 

Občina Ankaran bo tudi v prihodnje nadaljevala z redno izdajo publikacij. Anketa o zadovoljstvu občanov iz leta 2017 je namreč jasno pokazala, da zaradi starostne strukture prebivalstva, le-ti prepoznavajo tiskane publikacije kot najustreznejši medij, saj elektronskih medijev (spletne strani, družabna omrežja) niso dovolj vešči oz. jih sploh ne uporabljajo. 

Transparentno delo in redno obveščanje prebivalcev prek kakovostnih informacij je dolžnost vsake javne oblasti, izbor tiskovin in priprava posebnih priložnostnih publikacij na željo občanov pa je posledično stvar politične kulture. Občina Ankaran je na svoje tiskovine ponosna. 

Več v sporočilu za javnost: Redno komuniciranje z lokalno skupnostjo je v Ankaranu stalnica