Pojdite na vsebino

Sanacija Vinogradniške poti - 1. faza

img20221115095719
Začetek sanacije Vinogradniške poti - faza 1, foto: Občina Ankaran

Občina Ankaran je nedavno pristopila k 1. fazi rekonstrukcije Vinogradniške poti v dolžini 160 m - najbolj kritičnega cestnega odseka.

Rekonstrukcija zajema izgradnjo pločnika, cestne razsvetljave, ureditev brežin s podpornim zidom, ureditev meteorne kanalizacije, javnega vodovoda, novo kabelsko kanalizacijo, prometno signalizacijo ter ureditev ekološkega otoka. V drugi fazi, ko bodo pridobljene vse pravice graditi, pa se bo prenovil preostali del v dolžini 510 metrov dolge ceste do zaselka Miloki.
Sanacija ceste je razdeljena v 2 fazi zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja potrebnih zemljišč za potrebe ureditve ceste. V prvi fazi se ureja najbolj dotrajan odsek ceste, pri čemer je lokalna skupnost že v letu 2019 interventno preplastila del najbolj slabega odseka ceste, v letošnjem letu pa je bila na posameznih odsekih že nameščena cestna razsvetljava.
Celosten strošek investicije znaša 304.797,80 eur z davkom na dodano vrednost, na javnem razpisu je bil najugodnejši ponudnik družba Grafist d. o. o. Zaključek 1. faze del je predviden v februarju 2023.Foto: Občina Ankaran