Pojdite na vsebino

Še korak bliže rekonstrukciji Železniške ceste in ureditvi AOK

Podpis pogodb OA LK MZI
Župan Gregor Strmčnik (desno) s sopodpisniki pogodb, (z leve) članom uprave Luke Koper Gregorjem Beličem, državnim sekretarjem na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Andrejem Rajhom in predsednico uprave Luke Koper Nevenko Kržan. (Foto: Luka Koper)

Predstavniki Občine Ankaran, Luke Koper in Ministrstva za infrastrukturo so danes podpisali tri pogodbe, s katerimi medsebojno urejajo dovoljenja, potrebna za začetek uresničevanja dveh projektov - ureditve ankaranskega obrobnega kanala in rekonstrukcije Železniške ceste.

V družbi predstavnikov Luke Koper in Ministrstva za infrastrukturo je ankaranski župan Gregor Strmčnik danes v prostorih Luke Koper prispeval svoj podpis k trem dokumentom:

- pogodbi med Luko Koper in Občino Ankaran o ustanovitvi služnosti za ureditev AOK (faza 1A) za dve leti,

- pogodbi med Luko Koper in Občino Ankaran o ustanovitvi stavbne pravice za Železniško cesto za obdobje do 31. decembra 2028 z možnostjo podaljšanja do izgradnje prometne rešitve, predvidene po DPN in

- pogodbi med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran o ustanovitvi služnosti za rekonstrukcijo Železniške ceste.

 Uresničevanje dogovorov, opredeljenih v pismu o nameri in tripartitnem sporazumu

Gre za pomemben korak naprej v smeri uresničevanja dveh projektov, opredeljenih že v pismu o nameri, ki sta ga župan Gregor Strmčnik in tedanji minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec podpisala leta 2020, in v tripartitnem sporazumu med Občino Ankaran, Luko Koper in Republiko Slovenijo iz oktobra 2021. Pravice, pridobljene z današnjim podpisom pogodb, bodo namreč omogočile pridobitev gradbenih dovoljenj za objekte znotraj ureditve AOK in za rekonstrukcijo Železniške ceste. Pred tem so bile že podpisane pogodbe o podelitvi pravice graditi, občina pa je od fizičnih oseb pridobila v last tudi več zemljišč, potrebnih za izvedbo obeh projektov.

 Z ureditvijo AOK se izboljšuje poplavna varnost območja ankaranske bonifike in se zagotavljajo nadomestni habitati. Prva etapa, tako imenovana faza 1A, poleg ureditve struge ankaranskega odvodnega kanala predvideva izgradnjo dveh mostov (čez Železniško cesto in čez cesto k staremu črpališču) ter pripadajočih navoznih ramp. Ker gre za lokalne ceste, bo gradbeno dovoljenje za te objekte pridobila občina, a ga bo nato predala Luki Koper, ki bo po dogovoru investitor in plačnik gradnje in bo izvedla tudi javno naročilo zanjo.

Naposled spodobna in varna prometnica

Rekonstrukcija Železniške ceste bo v domeni Občine Ankaran. Ker gre za poseg v javno korist, zanj ne bo potrebovala gradbenega dovoljenja, potrebovala pa bo pravice graditi na zemljiščih, po katerih poteka Železniška cesta in niso v lasti Občine. Prav tovrstna dovoljenja so predmet danes podpisanih pogodb. 

Medtem ko bodo stroški rekonstrukcije severnega dela Železniške, ki se priključuje na Jadransko cesto, v celoti v breme Občine Ankaran, bo ureditev južnega dela te prometnice sofinancirala Luka Koper. Po rekonstrukciji bo vožnja po Železniški cesti prijetnejša in predvsem varnejša, saj bo ta glavna prometna vez med Ankaranom in Koprom širša in poplavno varna ter opremljena s pločnikom, kolesarsko stezo, javno razsvetljavo in ozelenitvijo. Začetek gradbenih del za oba projekta je predviden v letošnjem letu.

»V veliko zadovoljstvo mi je, da se je ministrica Alenka Bratušek zavzela za to, da peljemo naprej dogovore, ki smo jih v pismu o nameri in tripartitnem sporazumu opredelili v minulih letih. Prepričan sem, da bo tudi Luka Koper kakovostno opravila svoj del nalog in da bomo skupaj naposled zagotovili tako poplavno varnost tega območja kot spodoben videz in funkcijo glavne prometne povezave med Ankaranom in Koprom,« je župan Gregor Strmčnik izrazil zadovoljstvo ob napredku.