Spletna anketa o ukrepih v sklopu izdelave Celostne prometne strategije (CPS)

Vljudno vabljeni k izpolnitvi spletne ankete, namenjene ukrepom v sklopu izdelave Celostne prometne strategije (CPS) Občine Ankaran.

Trajnostna strategija na področju prometa se pripravlja v okviru dolgoročnega razvojnega načrtovanja Občine Ankaran. Kot taka bo vplivala na povečanje varnosti v prometu, izboljšala bo učinkovitost javnega prometa, spodbujala pešačenje in kolesarjenje, posledično pa zmanjšala negativne vplive na okolje ter na onesnaženje zraka, s čimer bo pomembno izboljšala kakovost bivanja v občini. 

Osnovno vodilo CPS je trajnostna mobilnost, torej energetsko učinkovite, prostorsko manj potratne, okolju manj škodljive in bolj zdrave oblike prometa v občini in regiji, ki so podlaga za ravnotežje med gospodarskim razvojem, družbeno enakostjo in kakovostjo okolja. S skupnimi močmi in s spremembami naših potovalnih navad lahko oblikujemo trajnostno prihodnost. 

Da bo strategija čim bolj prilagojena zahtevam in željam deležnikov, vas vabimo, da sodelujete z izpolnitvijo vprašalnika na tej povezavi.

Odgovori bodo v veliko pomoč pri izbiri ustreznih ukrepov in zasnovi strategije prometnega razvoja kraja in občine. Vljudno vabljeni k izpolnjevanju!

Spletna anketa bo na voljo do 23. septembra 2020.