Pojdite na vsebino

Trajnostni razvoj turizma Ankaranskega polotoka

Na dan občinskega praznika je Občina Ankaran podpisala Zeleno politiko slovenskega turizma kot enega izmed korakov pri pristopu destinacije Ankaran v Zeleno shemo slovenskega turizma – Slovenia Green.

Občina Ankaran je bila ustanovljena s pomembnim poslanstvom zaščite in ohranjanja lokalnega okolja, kar upošteva pri načrtovanju vseh svojih aktivnosti. Ključna pri zdravem razvoju okolja je trajnost, ki obsega vsa področja vsakdanjega življenja.  

Posvet o priložnostih in izzivih trajnostnega turizma v destinaciji Ankaran, 21. 6. 2022 

V sklopu dogodkov ob občinskem prazniku je danes v prostorih občinske uprave Občine Ankaran potekal posvet o priložnostih in izzivih trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Ankaran, ki so se ga udeležili predstavniki turistične dejavnosti in ponudniki nastanitvenih kapacitet v Ankaranu. V okviru posveta je bila predstavljena Zelena shema, trajnostni znaki za ponudnike in že izvedene aktivnosti destinacije za pridobitev ohranjanje znaka Green Destination. Prisotnim je bil predstavljen pomen odgovornega ravnanja do okolja in družbe, pomen odgovorne rabe vode in energije, odgovornega ravnanja z odpadnimi vodami in trdimi odpadki, pomen prilagajanja na podnebne spremembe ter trajnostna mobilnost v občini. Ob tem so bili predstavljeni tudi primeri pozitivnih izkušenj nosilcev trajnostnega znaka ob pridobivanju okoljskega znaka. Posvet se je zaključil s podpisom Zelene politike slovenskega turizma, ki je temeljna zaveza destinacije, da deluje po trajnostnih načelih in si nenehno prizadeva za izboljšave.

Pristop v zeleno shemo je skladen z usmeritvami Občine Ankaran

Na dan občinskega praznika, 21. 6. 2022, je župan Gregor Strmčnik podpisal Zeleno politiko slovenskega turizma.Občina Ankaran je bila ustanovljena s pomembnim poslanstvom zaščite in ohranjanja lokalnega okolja, kar upošteva pri načrtovanju vseh svojih aktivnosti. Ključna pri zdravem razvoju okolja je trajnost, ki obsega vsa področja vsakdanjega življenja. Prav zato se je občina s svojo destinacijsko znamko Ankaranski polotok prijavila na nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije (STO) za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma -Slovenia Green. S prijavo za vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma - za pridobitev znaka Slovenia Green Destination 2022 se je Ankaran pridružil destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje v turizmu presojajo z uporabo mednarodnega orodja »Green Destinations Standard«, kar omogoča tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. Z znakom »Slovenia Green Destination« se bo Ankaranski polotok na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicioniral kot okolju in družbi prijazna destinacija. 

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Zelena destinacija, ki je okoljsko in družbeno odgovorna, ni le projekt oziroma odgovornost upravljavca turistične destinacije. Je projekt in odgovornost celotne skupnosti, kar pomeni, da morajo sodelovati vsi deležniki v destinaciji. Povezati se morajo javni, nevladni in zasebni sektor z vseh področij delovanja. Nenazadnje so v procesu ključni tudi tisti, ki v destinaciji živijo. Trajnostno uspešna destinacija je namreč tista, ki je najprej prijetna in prijazna za vse, ki v njej živijo in delajo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki jo obiščejo.

Shema, katere lastnik in upravitelj je STO, je namenjena tako destinacijam in zavarovanim območjem kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev, turističnim agencijam, atrakcijam, plažam, in od lani tudi restavracijam in drugim gostinskim obratom, med katerimi so znak »Slovenia Green« pridobile tudi nekatere najboljše slovenske restavracije.