Znova javna predstavitev dopolnjenega osnutka OPN

V četrtek, 30. januarja, je v sklopu druge javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN potekala javna obravnava, ki jo je občina pripravila v sodelovanju z načrtovalcem prostorskega akta, gospodarsko družbo Locus.

Župan je v vodeni razpravi odgovarjal na vprašanja občanov in zainteresiranih. (foto: Aleš Logar)

To je bil dodaten, zakonsko neobvezen korak, s katerim želi lokalna skupnost v največji možni meri vključevati ljudi in subjekte, ki na tem prostoru živijo in delujejo ter tako z upoštevanjem njihovih potreb oblikovati trajnostni prostorski načrt.

Uradnemu prvemu delu, ki je bil namenjen predstavitvi strokovnih podlag in izhodišč, na katerih temelji dopolnjen osnutek OPN, razlagi, katere pripombe so bile sprejete in zakaj, je sledila vodena razprava, na kateri je župan Gregor Strmčnik, odgovarjal na vprašanja. Znova je ponovil občinsko stališče, da je območje pod Jadransko cesto namenjeno zelenemu pasu in da tam gradnje razen v določenih primerih, ki jih bodo obravnavali posamično, ne bodo dovoljene. Poudaril je, da so vrata občinske uprave odprta vsem, ki se čutijo, da jih je novi prostorski akt prizadel in jih povabil k skupnemu iskanju alternativnih rešitev, pri tem pa izpostavil primer dobre prakse reševanja tovrstnih vprašanj.


Fotogalerija