Pojdite na vsebino

Javna predstavitev načrta zaščite in reševanja

Skladno s Sklepom o sprejetju občinskega načrta zaščite in reševanja, št. 842-2/2023(1) z dne 3.9.2023, se javno predstavi Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, verzija 1.0.

Dokument "Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, verzija 1.0" je objavljen na spletni strani Občine Ankaran, na vpogled je na voljo tudi v avli stavbe občinske uprave Občine Ankaran, Regentova ulica 2, od 12. 9. 2023 do 11. 10. 2023.

Za dodatna vprašanja in morebitna pojasnila je v času javne predstavitve načrta na voljo Občina Ankaran, Oddelek za javno varnost in zaščito, Jadranska 66, 6280 Ankaran-Ancarano ali poveljnik Civilne zaščite Ankaran na elektronskem naslovu poveljnik.cz@obcina-ankaran.si..