Pojdite na vsebino

Obvestilo o izvajanju geodetskih meritev

Lastnike oz. zakupnike parcel iz spodnjega seznama obveščamo, da bo podjetje GEMAR d.o.o. v novembru izvajalo geodetske meritve za potrebe izdelave geodetskega načrta na hudournikih Ankaran in Valdoltra.

Geodetske izmere se bodo izvajale zaradi izvedbe omilitvenih protipoplavnih ukrepov na navedenih hudournikih.


Seznam parcel (vse k.o. 2593-Oltra) 

453, 452, 454, 462/1, 467, 481/1, 481/2, 490/1, 490/2, 491/1, 491/2, 492, 493/1, 493/2, 493/3, 494/1, 494/2, 495/1,  495/2, 496, 503/1, 504/1, 506/1, 509, 593, 594, 596/1, 597, 600, 601, 602, 617, 671/3, 672, 673, 674, 678/7, 678/8, 678/9, 678/10, 679/1, 679/5, 680/2, 680/5, 680/6, 731, 732/1, 733, 736/1, 746/4, 848, 849/1, 852, 853, 856/2, 857, 858/1, 858/2, 859, 860/1, 860/3, 860/4,  ,860/5, 861, 862/1, 873, 876/1, 876/2, 877, 878, 879, 881/6, 881/8, 881/11, 882/1, 885/1, 889, 890, 1313/2, 1313/4, 1314/1, 1314/4, 1315/1, 1315/2, 1315/4, 1321, 1322/5, 1323/2, 1363/1, 1364/1, 1364/3, 1364/5, 1364/15, 1364/16, 1364/27, 1364/30,  1364/31, 1364/32, 1365/1, 1365/2, 1365/3, 1365/20

Meritve bodo potekale med 8. in 15. uro.

Za nevšečnosti se vnaprej opravičujemo in se obenem zahvaljujemo za razumevanje.

Območje geodetskih meritevObmočje izvajanja del