Pojdite na vsebino

Od danes na kopališčih ponovno delujejo prhe

Potem ko so pred štirinajstimi dnevi na podlagi soglasne odločitve županov v vseh štirih občinah slovenske Istre začeli veljati posebni varčevalni ukrepi za zmanjšanje porabe pitne vode, je z današnjim dnem prišlo do določenih sprememb. Nekatere ukrepe bodo omilili.

Nekatere ukrepe bodo omilili, saj se je po podatkih Rižanskega vodovoda Koper poraba vode v zadnjem tednu nekoliko zmanjšala. 

Od danes dalje se bo tako znova mogoče odžejati na pitnikih, prav tako bodo na javnih kopališčih, ki jih upravljajo občinska komunalna podjetja, po vnaprej določenem urniku začele delovati prhe, in sicer med 11. in 13. uro ter med 18. in 20. uro. Župani štirih občin slovenske Istre so se za to odločili, ker so želeli kopalcem omogočiti prhanje pred odhodom s plaže. Prav tako so odločitvi botrovali spodbudni podatki Rižanskega vodovoda Koper, da se je od uvedbe varčevalnih ukrepov poraba vode dejansko zmanjšala. 

Kot so sporočili, se povprečna poraba vode v sušnem poletnem obdobju navadno giblje med 35 in 36 tisoč kubičnih metrov dnevno, ob konicah pa zna krepko preseči 40 tisoč kubičnih metorv na dan. Po sprejetju varčevalnih ukrepov in priporočil za racionalno rabo vode se je poraba vode nekoliko zmanjšala – minuli teden je bila med 34 in 35 tisoč kubičnih metrov na dan, po zadnjem deževju se je zmanjšala celo na 30 tisoč kubičnih metrov na dan – kar nedvomno kaže na to, da se uporabniki, občanke in občani štirih občin ter gospodarski subjekti, ki delujejo na tem območju, zavedajo resnosti trenutnega položaja in večjo pozornost namenjajo racionalni rabi vode. 

Na Rižanskem vodovodu Koper ob tem dodajajo, da se bo v naslednjih dneh, zaradi povišanih temperatur zraka in povečanega obiska, poraba pitne vode znova povečala, zato do nadaljnjega pozivajo uporabnike, naj z vodo ravnajo varčno. 

Občinska komunalna podjetja, Marjetica Koper, Komunala Izola in Okolje Piran, bodo tudi v prihodnje z vodo ravnala varčno, sprejeti ukrepi, z izjemo prhanja, ostajajo nespremenjeni. Zalivanje zelenic in drugih površin je do nadaljnjega omejeno na enkrat do največ dvakrat na teden, kjer je mogoče, za zalivanje uporabljajo alternativne vodne vire. Prav tako je omejeno čiščenje ulic, cest in drugih javnih površin, za kar podjetja uporabljajo izključno alternativne vodne vire. 

Župani še naprej pozivajo uporabnike k bolj racionalni rabi pitne vode:

• Pitno vodo uporabljajte le za najnujnejše namene, ki so osnova za življenje in delo.

• Omejite zalivanje vrtov in zelenic, namakanje kmetijskih ali drugih površin. 

• Opustite dejavnosti pranja cest, ulic, dvorišč in avtomobilov, ki so velik porabnik vode. 

• Povečajte nadzor na internem vodovodnem omrežju in pomagajte preprečiti nekontrolirane izlive. 

• Upravljavca Rižanski vodovod Koper redno obveščajte o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu.