Pojdite na vsebino

Okrogla miza "Občina po meri invalidov"

Občina Ankaran in Društvo inovativnosti Ankaran vabita na okroglo mizo »Občina po meri invalidov«, ki bo v četrtek, 19. decembra 2019, ob 16.15 v jedilnici vrtca Ankaran.

Beseda bo tekla o dostopnosti za invalide, osveščanju javnosti, vzgoji in izobraževanju, zaposlovanju, zdravstvenih in socialnih storitvah, športu in rekreaciji. 

Goste bo pozdravila podžupanja Barbara Švagelj, ki bo tudi aktivno sodelovala v razpravi. Poleg Mojce Čavničar, koordinatorice za invalidsko varstvo Južno primorske regije CSD ter mag. Tatjane Cvetko iz Zdravstvenega doma Koper, bodo kot govorci na okrogli mizi sodelovali Martina Petrovčič, pomočnica ravnateljice OŠV Ankaran; Tanja Prevolšek Pajer, knjižnica Ankaran; mag. Martina Jenkole, Župnijska Karitas Ankaran, predstavnik medobčinskega redarstva ter Jasmina Jakopič iz Društva inovativnosti, ki bo okroglo mizo tudi vodila. 

Na dogodku bodo prisotni predstavniki društev in organizacij, ki se jih to področje neposredno dotika: Društvo invalidov Koper, Društvo paraplegikov Istre in Krasa, Društvo gluhih in naglušnih Južne Primorske, Sklad Silva, Društvo Sožitje, Primorske spominčice,Medgeneracijsko društvo Svetilnik in Društvo upokojencev Ankaran.

Občina Ankaran se zavzema za dostojanstvo, pravice in blaginjo gibalno oviranih in oseb s posebnimi potrebami ter jim želi pomagati pri vključevanju v skupnost. Zato v sodelovanju z Društvom inovativnosti Ankaran že potekajo aktivnosti s ciljem povezovanja invalidov oz. invalidskih organizacij na lokalni ravni ter zbiranja predlogov o pomoči invalidom v prihodnji letih. Nadaljnji korak pri urejanju problematike invalidov je analiza stanja, pri kateri bodo sodelovale različne invalidske organizacije. Vsak vaš pogled, stališče ali izkušnja bodo dobrodošli!

Občina Ankaran in Društvo inovativnosti