Pojdite na vsebino

Poziv k prijavi škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo in poplav na območju Občine Ankaran

Občina Ankaran obvešča, da na podlagi Sklepov, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo in poplav.

Rok za zbiranje vlog je do vključno petka, 3. novembra 2023.

V skladu s sprejetim Sklepom oškodovanci škodo prijavite na predpisanem Obrazcu 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, in sicer posebej:

 1. za škode nastale v obdobju od 10. 5. 2023 do 1. 8. 2023 (Sklep št. 844-31/2023-4 - DGZR z dne 9. 10. 2023);
 2. za škode nastale v obdobju od 28. 8. 2023 do 31. 8. 2023 (Sklep št. 844-34/2023-1 – DGZR z dne 9. 10. 2023).

Škodo lahko prijavijo oškodovanci, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev oziroma imajo urejeno številko KMG-MID. Če KMG-MID ni urejen na datum 31. 5. 2023, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči.

Obrazec mora biti lastnoročno podpisan (vlogo se podpiše na dveh mestih) in mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

 • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
 • Davčna številka nosilca
 • Naslov nosilca
 • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev
 • GERK – številka GERK-a
 • Vrsta kulture in šifra seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
 • Poškodovanost – dejanski odstotek poškodovanosti
 • Površina poškodovane kulture – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

Na Obrazec 2 poleg vseh zahtevanih podatkov pripišite tudi vašo telefonsko številko.

Natisnjen obrazec lahko prevzamete tudi v sprejemni pisarni Občine Ankaran, Regentova ulica 2, 6280 Ankaran v času uradnih ur:

 • Ponedeljek in petek od 8.00 do 12.00
 • Sreda od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 17.00

Izpolnjene obrazce lahko:

 • pošljete po elektronski pošti na: info@obcina-ankaran.si; z navedbo zadeve »Prijava škode – neurje s točo od 10. 5. 2023 do 1. 8. 2023« in/ali »Prijava škode – poplave od 28. do 31. 8. 2023«,
 • dostavite v vložišče Občine Ankaran ali
 • pošljete po pošti na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, z navedbo zadeve »Prijava škode – neurje s točo od 10. 5. 2023 do 1. 8. 2023« in/ali »Prijava škode – poplave od 28. do 31. 8. 2023«.