Pojdite na vsebino

Poziv k prijavi škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe na območju Občine Ankaran

Občina Ankaran obvešča, da na podlagi Sklepa št. 844-14/2023-5 - DGZR z dne 9. 11. 2023, ki ga je izdala Uprava RS za zaščito in reševanje, pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na trajnih nasadih (priznanih kultur) zaradi posledic pozebe v obdobju od 3. 4. 2023 do 7. 4. 2023.

Rok za zbiranje vlog je do vključno petka, 17. novembra 2023.

V skladu s sprejetim Sklepom oškodovanci škodo prijavite na predpisanem Obrazcu 2 Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči. 

Obrazec mora biti lastnoročno podpisan (vlogo se podpiše na dveh mestih) in mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

 • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
 • Davčna številka nosilca
 • Naslov nosilca
 • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev
 • GERK – številka GERK-a
 • Vrsta kulture in šifra seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
 • Poškodovanost – dejanski odstotek poškodovanosti
 • Površina poškodovane kulture – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

Na Obrazec 2 poleg vseh zahtevanih podatkov pripišite tudi vašo telefonsko številko. Priložite tudi eno ali več fotografij nastale škode.

Natisnjene obrazce lahko prevzamete tudi v sprejemni pisarni Občina Ankaran, Regentova ulica 2, 6280 Ankaran-Ancarano v času uradnih ur:

 

Ponedeljek, petek: 8:00 – 12:00

sreda: 8:00 – 12:00 in od 14:00 – 17:00

 

Izpolnjene obrazce lahko:

 • pošljete po elektronski pošti na: info@obcina-ankaran.si; z navedbo zadeve »Prijava škode – pozeba april 2023«,
 • dostavite v vložišče Občine Ankaran ali
 • pošljete po pošti na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran-Ancarano, z navedbo zadeve »Prijava škode – pozeba april 2023«.