Pojdite na vsebino

Poznate svoje pravice, ko gre za vaše zdravje?

Ko vstopimo v zdravstveni sistem zaradi takšnih ali drugačnih zdravstvenih težav, se pogosto zgodi, da se počutimo zmedene, saj ne vemo točno, kakšni so koraki, ki jim moramo slediti, in kakšne možnosti imamo.

Prav pa je, da kot pacienti poznamo svoje pravice, saj lahko le tako dosežemo večjo kakovost zdravstvene oskrbe. Vedeti moramo, kako te pravice uresničevati in kako doseči njihovo varstvo, če so nam kot uporabniku zdravstvenih storitev kršene.

Brezplačno pomoč pri uveljavljanju zdravstvenih pravic nam v takih primerih nudi zastopnik pacientovih pravic, ki ga je leta 2018 vzpostavil Zakon o pacientovih pravicah – ZpacP. Zaupnikovo delo, povezano z obravnavanim pacientom, je zaupno. V Sloveniji deluje 13 zastopnic in zastopnikov, za območje slovenske Istre in Krasa pa je zadolžena zastopnica pravnica Jožica Trošt Krušec.

Kot je pojasnila Jožica Trošt Krušec, lahko zaupnik pacientu svetuje, mu pomaga in ga zastopa pri uveljavljanju pravic po ZPacP. Zastopnik tudi svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene, daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve, nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po ZPacP, opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti neformalno posreduje z namenom hitrega odpravljanja kršitev. 

Zastopnik lahko pacienta tudi napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali pristojen državni organ ter v okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva in daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in v korist pacienta za hitro in uspešno razrešitev spora. Njegove naloge pa obsegajo tudi podajanje osnovnih informacij, nudenje strokovne pomoči in dajanje konkretnih usmeritev tudi pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora zastopniku omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za njegovo delo v zvezi z zadevo, ki jo obravnava. Pri svojem delu se zastopnik lahko seznani z zdravstveno dokumentacijo pacienta na podlagi njegove pisne privolitve (pooblastila).

Za več informacij o zastopniku pacientovih pravic, njegovih nalogah in delovanju se lahko obrnete na zastopnico za naše območje Jožico Trošt Krušec. V času uradnih ur po telefonu (ponedeljek, torek in četrtek od 18.00 do 20.00) je dosegljiva na številki 041 667 501. Lahko ji pišete tudi na elektronski naslov jozica.trost-krusec@nijz.si ali pa jo po predhodnem dogovoru (tel. št. za naročanje 05 66 30 841, od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00) obiščete v sredah od 15.30 do 21.30 in petkih od 14.30 do 21.30 v pisarni na naslovu Vojkov nabrežje 4 A, Koper.