Pojdite na vsebino

Pričetek gradbenih del projekta prenove nizkonapetostnega omrežja v delu Hrvatinove in delu Jadranske ceste

Elektro Primorska d. d., distribucijska enota Koper, je začela z investicijsko-vzdrževalnimi deli na omrežju Ankarana, v okviru katerih bo izvedena prenova nizkonapetostnega omrežja v delu Hrvatinove ulice in delu Jadranske ceste.

Z investicijskimi vzdrževalnimi deli bo omrežje razbremenjeno in obnovljeno, s tem pa bo obstoječim in novim odjemalcem zagotovljen kakovosten odjem električne energije.

Projekt bo izveden v dveh fazah. V prvi fazi projekta, ki se trenutno izvaja, bo izvedena izgradnja manjšega odseka nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda s priključitvijo stanovanjskih objektov na naslovu Jadranska cesta št. 76 in št. 78. V drugi fazi pa bo izveden ostali del kablovoda preko Jadranske ceste, po Hrvatinovi ulici do obstoječe transformatorske postaje (na spodnjem delu Hrastovega gaja). O posameznih fazah izvedbe bodo stanovalci pravočasno obveščeni.

Dela so nujna zaradi dotrajanosti in preobremenjenosti obstoječega nizkonapetostnega omrežja. Ker obstoječe nizkonapetostno omrežje poteka v zemlji po nedostopnem terenu za vzdrževanje in je preobremenjeno zaradi porasti odjema električne energije, Elektro Primorska d. d. načrtuje izgradnjo novega dela kabelske kanalizacije z nizkonapetostnim vodom. 

Predviden poseg bo omogočil razbremenitev in ohranjanje obstoječega nizkonapetostnega omrežja v primernem obratovalnem stanju, posledično izboljšanje napetostnih razmer pri obstoječih odjemalcih na območju izvedbe ter priklop novih odjemalcev. 

V sklopu prve faze bo Občina Ankaran na območju izvedbe električnega omrežja poskrbela tudi za ustrezno vgradnjo kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, ki na tem odseku trenutno poteka zračno, in vgradnjo kabelske kanalizacije za bodoče optično omrežje.  

Dela prve faze, ki so bila predvidena v drugi polovici januarja 2022, so se zaradi velikega števila okužb pri izvajalcu pričela 25. januarja 2022 in bodo predvidoma zaključena do sredine februarja 2022.