Pojdite na vsebino

Subvencioniranje priključitve na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran

Občani, ki se bodo v sklopu projekta "Čisto za Koper in Ankaran" priključili na javno kanalizacijsko omrežje, so prejeli poziv za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. Več informacij je na voljo v spodaj pripetih povezavah, na katerih sta objavljena predmetni sklep in odlok.

Na podlagi 3. odstavka 3. člena Odloka o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran (Uradni list RS, št. 96/2022; v nadaljevanju »Odlok«) je sprejet Sklep o določitvi podrobnih pogojev za pridobitev subvencije, višine subvencije, postopka ter obdobja upravičenosti do subvencije za izvedbo hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran.

Podrobnejše informacije so na voljo v dokumentih: