10. maja se začenja dezinsekcija kanalizacijskega omrežja

Marjetica Koper obvešča, da bo v maju opravila prvi del dezinsekcije javnega kanalizacijskega omrežja na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran.

Dezinsekcija kanalizacijskega omrežja (foto: Marjetica Koper)Dezinsekcija bo opravljena na celotnem javnem kanalizacijskem omrežju, na podlagi prijav občank in občanov v minulem letu ter potreb, ki so se izkazale ob rednem izvajanju gospodarske javne službe. Da bi bili postopki čim bolj učinkoviti, občane prosimo, da z dvorišč in drugih površin odstranijo vse odpadke hrane, smeti in druge morebitne moteče kose, prav tako naj bodo pozorni in naj odpadne hrane ne mečejo v stranišča oz. odtoke. Da se čim bolj zmanjša število insektov in s tem motenj v okolju predlagamo občanom, da izvedejo dezinsekcijo tudi svojih internih kanalizacijskih priključkov. 

Ob tem občane pozivamo, da nam sproti sporočajo pojav glodavcev in insektov ob/v javnem kanalizacijskem omrežju. Prioritetna mesta izvedbe deratizacij in dezinsekcij se namreč določajo glede na prijave občanov v tekočem letu.

Postopki izvedbe deratizacije in dezinsekcije bodo zaradi trenutnih razmer in sprejetih varnostnih ukrepov potekali prilagojeno in bodo sledili priporočilom vlade, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepom, sprejetih v obeh občinah. 

Za vse pobude ali vprašanja lahko pokličete družbo Marjetica Koper d.o.o., Sektor Kanalizacija, tel.: (05) 66 33 801, e-pošta: kanalizacija@marjeticakoper.si ali izvajalca storitve RADIT KOPER dezinfekcija, storitve in trgovina d.o.o., tel.: 041 531 201, e-mail: radit@siol.net