Pojdite na vsebino

Akcija ozaveščanja o vožnji s prilagojeno hitrostjo »Varno do cilja«

Hitrost
Hitrost (foto: Pexels)

Agencija za varnost prometa in Policija sta v 7. avgusta 2023 začela 3. letošnjo nacionalno preventivno akcijo »hitrost«, ki bo trajala do 13. avgusta in je evropsko usklajena. V času trajanja nacionalne preventivne akcije bodo policisti ob rednem delu nadzirali hitrost.

Poleg tega bodo policijske enote v tem času izvedle poostrene nadzore hitrosti na posameznih cestnih povezavah. Agencija je zagotovila 1.200 izvodov novega letaka Varno do cilja. 

Po podatkih Evropske komisije približno 40–50 % voznikov v državah Evropske unije vozi hitreje od predpisane omejitve hitrosti, 10–20 % pa omejitev prekorači za več kot 10 km/h. Številni dejavniki, ki so povezani z objestno, tvegano in neprilagojeno vožnjo, povečajo nevarnost za nastanek prometne nesreče. Višje kot so hitrosti, praviloma težje so posledice prometnih nesreč. 

Zaradi neprilagojene hitrosti je bilo po trenutno veljavnih začasnih podatkih do konca julija letos zabeleženih 1.900 prometnih nesreč, v enakem obdobju lani pa 1.840 (+3,3 %). V posledicah teh nesreč je umrlo 19 oseb (lani 18). Hudo poškodovanih je bilo 142 oseb (lani 202), lažje pa 938 (lani 948) oseb. Policija in Agencija izpostavljata, da je na slovenskih cestah v obdobju 2013-2022 zaradi neprilagojene hitrosti umrlo kar 38,5 % udeležencev v cestnem prometu.

Največ povzročiteljev med mladimi: Starostni skupini od 18-24 let ter od 25-34 let sta najbolj rizični z vidika povzročitve prometne nesreče zaradi neprilagojene hitrosti. Povzročitelji iz navedenih skupin povzročijo največ prometnih nesreč tudi glede na podatke petletnih povprečij, saj so povzročili skoraj polovico (47,9 %) vseh prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti. Glavni dejavniki tveganja za nastanek prometnih nesreč so: neprilagojeno hitrost, alkohol in mobilni telefon. Kombinacija teh treh dejavnikov je še posebej usodna. 

Vse več kolesarjev v prometnih nesrečah zaradi neprilagojene hitrosti: Najpogostejši povzročitelj prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti je voznik osebnega avtomobila. V letošnjem letu je bilo zabeleženih 1.279 povzročiteljev voznikov osebnih avtomobilov. Delež se v zadnjih letih  zmanjšuje – v letu 2018 je znašal 77 %, v lanskem letu 71 %, letos do konca julija pa 70,1 %. Voznikom osebnih avtomobilov sledijo povzročitelji kolesarji, ki so letos povzročili 191 prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti.

Hitrost in alkohol usodna: Vožnja pod vplivom alkohola in neprilagojena hitrost sta pri prometnih nesrečah pogosto povezana in tudi z najbolj usodnimi posledicami. 

Največ prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti na cestah v naselju: V prvi polovici leta 2023 jih je bilo kar 850. V obdobju zadnjih 5 let je bilo na omenjenih cestah zabeleženih 53 % vseh prometnih nesreč. Agencija in Policija ponovno pozivata k največji možni meri previdnosti v okolici prehodov za pešce, domov za starejše, vrtcev in že čez mesec dni tudi šol. Trk avtomobila pri hitrosti 50 km/h v pešca je namreč enak padcu z višine skoraj 10 metrov, možnost preživetja pa je le še polovična.

Jeseni bo Agencija objavila nov javni poziv »Namestitev prikazovalnikov hitrosti “Vi vozite”«, v katerem bo občinam v brezplačen polletni najem podelila 15 prikazovalnikov hitrosti.

Pregled stanja varnosti cestnega prometa - vzrok prometnih nesreč »Neprilagojena hitrost« v obdobju 2019-2023 (januar-junij)

Letak Varno do cilja

Avtor vsebine: Javna agencija za varnost prometa