Brezplačna predaja nevarnih azbestnih odpadkov

Občina Ankaran od julija dalje v sodelovanju z Marjetico Koper izvaja akcijo »Azbest«, v okviru katere lahko prebivalci občine azbestne odpadke (do največ dve toni) brezplačno oddate v zbirnem centru Sermin.

Azbestne plošče (foto: deloindom.com)Odpadke je možno oddati ob predložitvi obrazca, ki ga predhodno potrdi Občina Ankaran. 

Če bo količina oddanih odpadkov presegala dve toni, bo ob prevzemu višek obračunan skladno z veljavnim cenikom Marjetice Koper, tj. 257,54 EUR/tono. Teža posamezne plošče azbestne kritine sicer znaša med 15 in 20 kg. V vsakem primeru je treba predhodno odpadke ustrezno pripraviti (zavarovati). 

Stroške prevzema krije občina, medtem ko morajo za zavarovanje odpadkov in prevoz poskrbeti občani sami oziroma lahko prevoz (doplačilo 40 EUR) naročijo pri Marjetici Koper, pri čemer morajo zavarovane odpadke postaviti na prevzemno mesto dostopno za tovorna vozila.

Kako pripraviti (zavarovati) azbestne odpadke: 

  • postavljeni morajo biti na paleti,
  • oviti s PVC folijo,
  • višina posamezne palete z odpadki naj bo največ 1 m,
  • če je naročen odvoz, mora biti lokacija dostopna za tovorna vozila.

Navodila za postopek oddaje obrazca 

Obrazec izpolnite, podpišite in v času uradnih ur oddajte na v sprejemni pisarni Občine Ankaran, Regentova ulica 2, Ankaran, ali pošljite po elektronski pošti na info@obcina-ankaran.si. Potrjen Obrazec Občina Ankaran pošlje vložniku po pošti ali po elektronski pošti. Vložnik obrazec, ki ga je potrdila občina, predloži prevzemniku azbestnih odpadkov.

Obrazec je dosegljiv na spletni strani občine,  lahko pa ga prevzamete tudi med uradnimi urami v sprejemni pisarni Občine Ankaran, Regentova ulica 2, Ankaran. Dodatne informacije na ogd@obcina-ankaran.si ali na tel. št. 05 66 53 032 v času uradnih ur.