Dezinsekcija kanalizacijskega omrežja

Javno podjetje Marjetica Koper bo v torek, 21. 9. 2021, pričelo z izvedbo tretjega kroga dezinsekcije javnega kanalizacijskega omrežja na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran.

Dezinsekcija bo opravljena na celotnem javnem kanalizacijskem omrežju, na podlagi prijav občank in občanov v minulem letu ter potreb, ki so se izkazale ob rednem izvajanju gospodarske javne službe. 

Da bi bili postopki čim bolj učinkoviti, Marjetica Koper občane prosi, da z dvorišč in drugih površin odstranijo vse odpadke hrane, smeti in druge odvečne predmete, prav tako naj bodo pozorni in ne mečejo odpadne hrane v stranišča oz. odtoke. 

Dezinsekcija javnega kanalizacijskega območja (Foto: Marjetica Koper)

Ob tem Marjetica občane poziva, naj sproti sporočajo pojav insektov ob/v javnem kanalizacijskem omrežju, saj se prioritetna mesta izvedbe dezinsekcije določajo glede na prijave občanov v tekočem letu. Postopki izvedbe bodo potekali prilagojeno in ob doslednem upoštevanju veljavnih ukrepov NIJZ, sledili bodo tudi priporočilom obeh občin.

Na podlagi lanskoletnih izkušenj občane pozivajo, da se pridružijo akciji in dezinsekcijo na lastne stroške izvedejo tudi v stanovanjskih blokih in zasebnih objektih, saj bo uspešna le, če bo sočasno opravljena na celotnem območju.

Za več informacij in vsa dodatna vprašanja je na voljo: