Pojdite na vsebino

Košnja Slanega travnika

Košnja_Slani 2
Ob košnji izvajalci iz podjetja Hortikultura Sežana v sodelovanju z naravovarstvenimi nadzorniki odstranjujejo tudi odpadke, ki jih je naplavilo morje. (Foto: Občina Ankaran)

Pod budnim očesom naravovarstvenih nadzornikov iz Krajinskega parka Debeli rtič danes poteka košnja na območju zaščitenega Slanega travnika.

Tudi ankaranski Slani travnik, ki je vključen v območje Natura 2000 in je naravna vrednota državnega pomena, je treba vzdrževati in preprečevati njegovo zaraščanje. V skladu s smernicami Zavoda RS za varstvo narave eno leto kosimo en del Slanega travnika, drugo leto drugi del, tretje leto pa se košnje ne opravi. Po lanskoletnem premoru je letos na vrsti košnja zahodnega dela Slanega travnika, opraviti pa jo je treba pred gnezditveno sezono, ki se začne 1. marca. Zaradi razmočenosti preostalega dela terena je mulčer goseničar danes na delu samo na najbolj zahodnem delu območja, v neposredni bližini Adrie. Preostali del bodo pokosili predvidoma jeseni po zaključku gnezditvene sezone.

Košnja_Slani 1Danes poteka košnja najbolj zahodnega dela Slanega travnika, tik ob Adrii. (Foto: Občina Ankaran)

Ob košnji izvajalci iz podjetja Hortikultura Sežana v sodelovanju z naravovarstvenimi nadzorniki odstranjujejo tudi odpadke, ki jih je naplavilo morje. Pokošeni material bodo odpeljali in tako preprečili, da bi njegova razgradnja povzročila spremembe v sestavi tal.

Slani travnik je obrežni močvirski ekosistem izjemne vrednosti. Z obsežnim sestojem obmorskega ločja tvori redek habitatni tip – sredozemsko slano travišče. Tu uspevajo redke in ogrožene slanoljubne rastline oziroma halofiti, posebnost sta obmorski lan in klasnata tavžentroža, ki v Sloveniji uspeva le na tem območju.