Pojdite na vsebino

Letos festivala »Poletje v Ankaranu« ne bo

Utrinek PVA 2023
Utrinek z enega izmed dogodkov lanskoletnega Poletja v Ankaranu. (Foto: Davor Jerman)

Poletnega festivala »Poletje v Ankaranu«, ki že od leta 2015 bogati kulturno in družabno dogajanje v Ankaranu, letos ne bo. Odpovedi festivala je botrovala blokada ankaranskega občinskega sveta glede ustanovitve javnega zavoda, na katerega zato ni bilo mogoče prenesti načrtovanih aktivnosti.

Župan Gregor Strmčnik je na včerajšnji seji občinskega sveta svetnike in javnost seznanil z dejstvom, da letos ne bo poletnega kulturnega festivala »Poletje v Ankaranu«. Skrb za prireditve je bila vsa leta doslej v domeni uslužbencev občinske uprave, ki so to počeli poleg svojih rednih upravnih in uradniških nalog iz lokalne samouprave, in deloma zunanjih izvajalcev. Takšen način izvajanja javnih služb je bil že ves čas začasna rešitev, saj gre za obsežno dodatno delo, ki izvorno in zakonsko ne sodi v delokrog občinskih uradnikov in se neposredno ne izvaja v občinski upravi.

Z letom 2024 se je obseg nalog občinske uprave še povečal, saj je Občina Ankaran v celoti prevzela upravljanje parkirišč v Ankaranu, stekle so tudi aktivnosti za zagon delovanja pokopališke službe. Ker je izvajanje tako obsežnega programa v takšni obliki postalo nevzdržno, je občina s ciljem razmejitve nalog občinske uprave od izvajanja drugih javnih služb načrtovala vzpostavitev javnega zavoda, ki je bil vnesen tudi v proračunski načrt dela občine v letu 2024. Nanj je Občina Ankaran med drugim nameravala prenesti tudi izvajanje kulturnih vsebin, kar je običajna praksa v domala vseh občinah.

Četudi je odlok o ustanovitvi javnega zavoda prestal prvo branje, ga je občinski svet na marčevski seji nepričakovano zavrnil. Občinska uprava se je posledično znašla v težavnih razmerah, saj so se aktivnosti za prenos dejavnosti in zaposlenih na javni zavod zaustavile. To je postavilo pod vprašaj tudi načrtovano izvedbo kulturnih prireditev in žal privedlo do ugotovitve, da v danih okoliščinah kakovostnega poletnega kulturnega programa ni mogoče izpeljati, posledično festivala »Poletje v Ankaranu« letos ne bo.

Župan Gregor Strmčnik je v sporočilu za javnost izrazil razočaranje ob nastalih razmerah se javno opravičil vsem, ki jih bo odpoved festivala prizadela.