Pojdite na vsebino

Občina Ankaran bo v prihodnje krepila vključenost mladih v lokalnem okolju

dodaj-socialfb-banner
Občina Ankaran se je pridružila projektu

Občina Ankaran se je pridružila projektu "DODAJ nekaj smiselnega" z namenom opolnomočenja mladih v lokalni skupnosti in večjega sodelovanja skupnosti. Projekt obravnava potrebo po večji vključenosti mladih v procese odločanja na lokalni ravni.

Številne študije kažejo, da se mladi pogosto počutijo ločene od političnega sistema in demokratičnih procesov, kar vodi v apatijo, frustracije in pomanjkanje zanimanja za državljansko življenje. Z izkoriščanjem moči aktivnega sodelovanja želimo ustvariti skupnost, ki resnično odraža želje in potrebe mladih prebivalk in prebivalcev. Z vrsto inovativnih dejavnosti in pobud si prizadevamo povečati glas mladih in jim zagotoviti potrebna orodja in priložnosti, da prispevajo tudi k razvoju naše občine.

Projekt bo zagotovil dvig aktivne vključenosti mladih na lokalni ravni preko uporabe metode IDEATON kot osnove za oblikovanje učinkovitega mehanizma participacije mladih v lokalnem okolju.

Podporne aktivnosti usposabljanja in zagovorništva bodo krepile zmogljivosti mladinskih organizacij in lokalnih oblasti za izvedbo participativnih procesov z mladimi in prispevale k dvigu zavesti mladih, mladinskih organizacij, lokalnih oblasti in širše javnosti o pomenu participacije mladih na lokalni ravni.

Projekt se izvaja s partnerji, Kulturno izobraževalnim društvom PiNA (vodilni partner), Cesie (Italija), Pistes solidaires (Francija), Peace Education Institute (Finska), Association des Agences de la Démocratie Locale ALDA (Francija) in Comune di Contessa Entellina (Italija).

Z aktivnim sodelovanjem v projektu je želja ustvariti spodbudno okolje, v katerem bo glas mladih slišan. 

dodaj socialpost 0Projekt "Dodaj nekaj smiselnega".

Ena izmed prvih aktivnosti projekta je bila priprava vprašalnika, v kolikšni meri so mladi (med 16. in 30. letom starosti) vključeni v javno življenje na lokalni ravni, na katerih področjih so najbolj aktivni in če bi, ter kako bi želeli prispevati k razvoju okolja, v katerem delujejo in/ali prebivajo. 

Vljudno vabljeni, da vprašalnik delite z mladimi, in ga, v primeru, da vas je nagovoril, izpolnite. 

Vaši odgovori bodo prispevali k temu, da bomo bolje razumeli vaše potrebe za vključevanje v javno življenje lokalnega okolja.

Vabljeni k aktivnemu soustvarjanju vsebin v naši občini.