Odpoved aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM)

Zaradi razglasitve epidemije koronavirusne bolezni je prireditev iz naslova Evropskega tedna mobilnosti, načrtovana za 23. in 24. oktober 2020, odpovedana.

Aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM) 2020, ki so bile v Ankaranu sprva načrtovane septembra, so predvidevale (delno) zaprtje centralnega trga v Ankaranu. Zaradi povečane zasedenosti kraja s turisti in vozili septembra, v načrtovanem terminu ni bilo primerno zapreti centralnega trga, saj bi s tem povzročili nemalo težav obiskovalcem in občanom, zato so bile aktivnosti ETM 2020 premaknjene na 23. in 24. oktober 2020. Z razglasitvijo epidemije koronavirusne bolezni 20. oktobra pa je prireditev odpovedana. 

Zaradi odpovedi prireditve bodo izžrebani nagrajenci ankete CPS nagrade lahko prevzeli osebno na sedežu Občinske uprave, Regentova 2, in ne v okviru prireditve, kot je bilo predvideno. Nagrajence prosimo, da v času uradnih ur pokličejo na Občinsko upravo na tel. 05 66 53 000 in se dogovorijo za osebni prevzem.

Izžrebani nagrajenci ankete CPS

29. septembra 2020 je bilo v okviru sestanka, na katerem je izvajalec projekta CPS predstavil rezultate ankete, izvedeno tudi žrebanje nagrad. Žreb je potekal v prostorih občinske uprave, tričlansko komisijo pa so sestavljali župan Gregor Strmčnik, vodja Oddelka za razvoj in investicije mag. Aleks Abramovič in vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti Elvis Vižintin. 

Prvo nagrado, skiro za odrasle je prejela Tanja Petrinja Petelin. Skiroja za otroke (2. in 3. nagrada) sta prejela Jasmina Pernič Marussich in Miodrag Kralj, pohodne palice (4.–7. nagrada) pa so prejeli Branko Knap, Lan Pajmon Rak, Maja Tejkal in Sarai Zalar.