Pojdite na vsebino

Ohranjanje biodiverzitete na čezmejnem območju skozi inovativne pristope projekta Poseidone

nadzornik03
S projektom Poseidone se bo vzpostavil naravovarstveni nadzor na morju. Foto: Občina Ankaran

Projekt Poseidone je eden od treh strateških projektov programa Interreg Italija– Slovenija 2021– 2027.

Zasnovan je bil z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti, razvoja zelene in modre infrastrukture (na območjih Natura 2000 in v kmetijskem sektorju), zmanjševanja turističnega pritiska na zavarovana območja ter spodbujanja sodelovanja med Italijo in Slovenijo.

Skupne čezmejne aktivnosti bodo osredotočene na ključne vidike, ki presegajo meje držav in regij. Hkrati pa so nekatere aktivnosti vezane na posamezna pilotna območja, saj so prilagojene lokalnim značilnostim, potrebam in izzivom. Partnerji bodo na teh območjih izvajali projekte, ki so posebej zasnovani za podporo lokalnemu razvoju, ohranjanju naravne in kulturne dediščine, izboljšanju kakovosti okolja in spodbujanju trajnostnih praks na lokalni ravni.

Slovenski partnerji projekta so poleg upravljavcev zavarovanih območij, kot so Krajinski park Strunjan, Naravni rezervat Škocjanski zatok (DOPPS), Občina Ankaran – Krajinski park Debeli rtič, še Znanstveno raziskovalno središče Koper, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Regionalni razvojni center Koper. 

interreg ita slo logo cmyk colour

Občina Ankaran se bo na območju Krajinskega parka Debeli rtič osredotočila na vzpostavitev naravovarstvenega nadzora na morju in ukrepov za ohranjanje biodiverzitete morskega dela krajinskega parka. Temu sta namenjeni dve ključni investiciji – nabava in postavitev boj za označitev meje krajinskega parka na morju ter plovila za izvajanje naravovarstvenega nadzora neposredno na morju. Velik del projektnih aktivnosti bo namenjen tudi analizam stanja in ocenam pritiskov na morsko okolje ter pripravi predlogov za preprečevanje negativnih vplivov turističnega in rekreativnega prometa plovil na morju.

Vsi partnerji pa bodo v času trajanja projekta organizirali tudi številna srečanja, delavnice in čistilne akcije z namenom ozaveščanja o pomenu ohranjanja naravnega okolja, biotske pestrosti in njeni ogroženosti, pa tudi aktivnosti za spodbujanje trajnostnega kmetijstva in gojenja avtohtonih kulturnih rastlin – izdana bo publikacija o lokalnih rastlinskih vrstah ter organizirani študijski obiski in drugi promocijski dogodki.

Biodiverziteta se danes sooča s številnimi izzivi, ki ogrožajo njeno obstojnost. Izguba habitatov, invazivne vrste, podnebne spremembe, prekomerno izkoriščanje virov in onesnaževanje so le nekateri od teh izzivov. Vendar partnerji verjamejo, da bo skupno delo v okviru projekta Poseidone, prineslo pozitivne rezultate tako na čezmejnem kot tudi lokalnem nivoju ter bo prispevalo k boljši kakovosti življenja naših skupnosti.

Vodilni partner projekta je GAL Venezia Orientale. Italijansko partnerstvo pa sestavljajo še: Regione del Veneto, Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia, Comune di Staranzano – Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo in Fondazione WWF Italia. 

»Projekt financira program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027«. Občina Ankaran pa bo v okviru projekta od Evropske unije pridobila sredstva v višini 249.670,4 EUR. 

 

Dodatne informacije o projektu:

Ana Hace

Občina Ankaran

Krajinski park Debeli rtič

E-mail: ana.hace@obcina-ankaran.si


Tina Primožič

Regionalni razvojni center Koper

E-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

 

Samanta Makovac 

Krajinski park Strunjan 

E-mail: samanta.makovec@gov.si

 

Bojana Lipej 

DOPPS, Naravni rezervat Škocjanski zatok

E-mail: bojana.lipej@dopps.si

 

Dr. Karmen Bizjak Bat

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

E-mail: karmen.bizjak_bat@go.kgzs.si