Pokopališče v Ankaranu bo!

Posvet
Posvet pokopališče

Prvega javnega posveta glede začetka izgradnje novega ankaranskega pokopališča z dne 7. februarja 2019 se je udeležilo več kot 70 občanov, ki so prisluhnili uvodnim predstavitvam o načrtovanem projektu, nato pa so v razpravi podajali svoja mnenja in predloge, povezane z ureditvijo pokopališča.

Najpogosteje izraženi mnenji sta bili veliko zadovoljstvo in podpora občinski upravi pri pripravi tega pomembnega projekta. 

S svojimi komentarji so občani podprli organizacijske vidike projekta – potek posameznih faz, časovni razpon, javni natečaj za idejno zasnovo pokopališča ter predvidene možnosti za sodelovanje zainteresirane javnosti. Prav tako so podprli tudi imenovanje dveh predstavnikov javnosti v natečajno ocenjevalno komisijo. 

Še bolj kot organizacijski del projekta pa so razmislek in čustva udeležencev zdramila vprašanja, povezana s pokopavanjem, oblikami grobov, ureditvijo celotnega pokopališča, prostorom za postanek obiskovalcev in dostopom do pokopališča. Podani so bili tudi predlogi glede ureditve grobov, mrliške vežice, dostopnih poti … Večina udeležencev je z aplavzom podprla predlog, naj bo pokopališče intimen miren prostor, prednostno namenjen lokalnim ljudem in zaščiten pred hrupnostjo ter morebitnimi negativnimi vplivi turizma. Odobravanje mnogih udeležencev je požela pobuda, da bi bil v prihodnosti omogočen prenos posmrtnih ostankov prednikov, ki so danes pokopani na koprskem pokopališču, na domače ankaransko pokopališče. 

»Tematika je zahtevna in občutljiva, a le v dialogu in s sodelovanjem javnosti bo mogoče pokopališče urediti po meri občank in občanov«, je župan Gregor Strmčnik poudaril v sklepnem govoru. Povabil je udeležence, naj o tematiki pokopališča še naprej razmišljajo, se o tem med seboj pogovarjajo, predvsem pa naj svoje zamisli in predloge zapišejo v anketne liste, ki so jih prejeli v svoja gospodinjstva. Anketo lahko izpolnijo tudi na občinski spletni strani. Župan je napovedal, da bo javnost s svojimi pobudami in predlogi lahko sodelovala tudi v nadaljnjih fazah projekta ureditve pokopališča.

Podrobneje je razprava z javnega posveta povzeta v poročilu:

Poročilo z javnega posveta o ureditvi pokopališča

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4