Pojdite na vsebino

Povabilo k rezervaciji terminov za uporabo igrišč za odbojko na mivki na območju ŠRP Sv. Katarina

odbojkanamivki
Toplo vreme že vabi k najemu igrišč za odbojko na mivki, ki bodo na voljo od 1. maja. (Foto: Občina Ankaran)

Toplo vreme že kliče k aktivnostim na prostem. Prav kmalu, od 1. maja dalje, bodo na voljo za najem ankaranska igrišča za odbojko na mivki v Športno rekreacijskem parku Sv. Katarina.

Igrišča za igranje odbojke na mivki ter pripadajoči garderobni in sanitarni prostori na območju ŠRP Sv. Katarina, ki so v upravljanju Občine Ankaran, bodo v obdobju od 1. 5. do 30. 9. 2024 na razpolago v dveh terminih: 

  • jutranji termin od 7. do 12. ure,
  • popoldanski termin od 17. do 22. ure.

Razpoložljivi termini se uporabnikom dodeljujejo glede na prednost pri uporabi in čas rezervacije. Pri rezervaciji igrišč imajo v skladu s 17. členom Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ankaran prednost: 

  1. Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega procesa, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki. 
  2. Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki. 
  3. Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, a imajo status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ. 

Uporabnina se poravna ob rezervaciji termina oziroma skladno z določili pogodbe o rezervaciji igrišč. V ceno uporabe je vključena uporaba igrišča, garderobe, zunanjega tuša in skupnih sanitarij. 

Cenik odbojka na mivki 2024

Cenik uporabe igrišč za igranje odbojke na mivki je objavljen tudi na oglasni deski in spletni strani Občine Ankaran, pod zavihkom Uradne objave. 

Vse zainteresirane za uporabo igrišč za igranje odbojke na mivki vabimo, da izpolnijo prijavnico (spodaj povezava do dokumenta) in jo pošljejo na elektronski naslov odbojka@obcina-ankaran.si..

Rezervacija terminov tudi preko spletnega sistema  

Občina Ankaran nudi možnost vpogleda v proste termine za rezervacijo igrišč za odbojko na mivki preko aplikacije Sportifiq, dostopne na povezavi: https://ankaran.sportifiq.com. Rezervacije igrišč bo še naprej mogoče opraviti tudi preko telefonske številke 051 288 683 in elektronskih naslovov odbojka@obcina-ankaran.si ali srp@obcina-ankaran.si.

Občina Ankaran bo z uporabniki sklenila pogodbe o rezervaciji, v katerih bodo poleg osnovnih podatkov, plačilnih pogojev ter medsebojnih obveznosti upravljavca in uporabnika, navedeni čas in obdobje uporabe ter odgovorna oseba uporabnika za uporabo igrišča, upoštevanje pravilnika o uporabi igrišč, morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter varnost uporabnikov in vadbe. 

Za kakršna koli dodatna pojasnila se lahko obrnete na g. Danijela Magdiča, telefonska št.: 051 288 683 ali po elektronski pošti na naslov: odbojka@obcina-ankaran.si

-> Povezava do PRIJAVNICE