Pojdite na vsebino

Za najem lokalov prispeli dve ponudbi, za preostali dve lokaciji objavljen ponovni razpis

Odpiranje ponudb lokali
Strokovna komisija za odpiranje ponudb: (z leve) Jani Krstić, Iztok Mermolja, Elvis Vižintin in Miloš Klabjan

Na današnjem javnem odpiranju ponudb za najem gostinskih lokalov v Ankaranu je imela strokovna komisija na mizi dve pravočasno prispeli ponudbi.

Za najem gostinskega lokala na Debelem rtiču se je prijavila družba Interkop 2013 d. o. o. s ponudbo za mesečno najemnino v znesku 7.100 evrov (v razpisu določena izhodiščna najemnina je znašala 6.003,88 evrov). Za najem lokala na Sv. Katarini pa je oddala ponudbo družba Duks d. o. o, ki za mesečni najem ponuja 4.800 evrov (razpisana izhodiščna vrednost je bila 4.562,95 evrov).

Strokovna komisija za odpiranje ponudb v sestavi Iztok Mermolja (predsednik), Elvis Vižintin, Miloš Klabjan in Jani Krstić je ugotovila, da sta obe prispeli ponudbi popolni, po podrobnejšem pregledu sledi povabilo ponudnikoma k podpisu najemnih pogodb.

Za preostala dva lokala, v Valdoltri in na Študentu, bo Občina Ankaran iskala najemnika prek ponovnega razpisa, ki je danes objavljen na občinski spletni strani, pri čemer sta izhodiščni vrednosti mesečnih najemnin nekoliko nižji; za lokal v Valdoltri  8.369,41 evrov (prej 9.846,37 evrov), za lokal Študent pa 3.061,98 evrov (prej 3.602,33 evrov).