Prva konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Ankaran

Na današnji 1. redni, konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Ankaran so svetniki potrdili mandate novoizvoljenega župana ter članov Občinskega sveta. Nove svetnike je nagovoril župan Strmčnik, ki je poudaril pomen nadaljevanja zastavljene smeri odprte, strpne in prijateljske lokalne skupnosti.

Občinski svet Občine Ankaran v mandatu 2022-2026, 1. 12. 2022 (Foto: Tomaž Primožič/FPA)

V okviru prve redne, konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Ankaran se je Občinski svet uvodoma seznanil, da na minulih lokalnih volitvah ni bilo pritožb kandidatov oz. predstavnikov kandidatnih list. Sledila je potrditev mandatov novoizvoljenih članov občinskega sveta in župana za obdobje 2022-2026. V nadaljevanju so svetniki imenovali mandatno komisijo. 

Na lokalnih volitvah v občini Ankaran je imelo pravico glasovati 2.724 volivcev. Za župane je glasovalo 1.573 občanov oz. 57,75 % volilnih upravičencev. 17 glasovnic je bilo neveljavnih, saj z njih ni bilo mogoče razbrati volje volivca. Največ glasov je zbral dosedanji župan Gregor Strmčnik – 839 glasov, mag. Maja Prodan Jurič jih je zbrala 597, Breda Krašna pa 118. 

Za volitve članov občinskega sveta je bilo prav tako oddanih 1.573 glasovnic, neveljavnih je bilo 20. Največ, 716 glasov je dobila lista Radi imamo Ankaran, ki ima tako šest mandatov v 13-članskem občinskem svetu. Štiri mandate je dobila lista Vsi smo Ankaran (464 glasov) in dva mandata lista »Gibanje Svoboda« (243 glasov). En mandat v občinskem svetu pripada predstavniku Italijanske narodne skupnosti. V mandatu 2022–2026 bo narodno skupnost predstavljala mag. Martina Angelini, za katero je glasovalo 35 pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Ankaranu.  

Župan Gregor Strmčnik je na 1. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran čestital vsem svetnikom za prejeto zaupanje volivk in volivcev ter za potrditev mandatov. Poudaril je vlogo konstruktivnega sodelovanja vseh svetnikov, s katerim lahko vsak med njimi pripomore k napredku občine. Ob tem je izpostavil, da je Ankaran posebej pozoren do italijanske narodne skupnosti in želi še naprej biti dobra praksa tudi za sosednja okolja na obeh straneh meje. O načrtih za delo v mandatu 2022–2026 je Strmčnik dejal, da si želi nadaljevati zastavljeno smer odprte, strpne in prijateljske lokalne skupnosti ter na teh temeljih okrepiti in še izboljšati sedanje korektne odnose občine do države in njenih širših podsistemov ter sosednjih občin. Med cilji v novem mandatu je župan Strmčnik izpostavil pomen izvajanja zastavljenih razvojnih načrtov na podlagi predstavljenega dolgoročnega razvojnega načrta občine Ankaran. 

Člani Občinskega sveta občine Ankaran v mandatu 2022–2026 so: 

Barbara Švagelj, Zvezdan Ražman, Sara Vošinek Gašpar, Luka Jurinčič, Barbara Raičić, Robert Zelenjak (Radi imamo Ankaran), mag. Maja Prodan Jurič, Aleksander Pahor, Katja Mezek, dr. Marko Kukanja (Vsi smo Ankaran), Breda Krašna, mag. Vladimir Pegan (Gibanje Svoboda) in mag. Martina Angelini (Italijanska narodna skupnost Ankaran).