Razkuževanje javnih površin in urbane opreme v Občini Ankaran

V Občini Ankaran je 20. 3. 2020 javno podjetje Marjetica d.o.o. Koper začelo z razkuževanjem površin in urbane opreme (zabojnikov za odpadke na ekoloških otokih).

Pri tem imajo prednost najbolj »kritične točke« za prenos virusa oz. okužbe, torej lokacije z največjo frekvenco zadrževanja ljudi (lekarna, trgovina, banka, pošta, parkirišče, zdravstvene ambulante, vhod v OB Valdoltra, ulični sistem...). 

JP Marjetica d.o.o. bo izvajala strojno dezinfekcijo centra Ankarana in ekoloških otokov ter zabojnikov, medtem ko bo razkuževanje v okolici trgovine, banke, pošte, lekarne itd. potekalo ročno. 

Izvajanje javne službe čiščenja javnih površin, vključno z mokrim čiščenjem z dodatkom razkužila,bo potekalo tudi v soboto, 21. 3. 2020.

Zaradi edinstvene situacije epidemije, s katero se tudi JP Marjetica sooča prvič, se je del aktivnosti koordiniral sproti, na terenu. S ponedeljkom, 23. 3. 2020, bo pripravljen nov, dodelan operativni plan dela na področju razkuževanja javnih površin. O novem načinu razkuževanja bodo občine sproti obveščene. 

Marjetica Koper ob tem sporoča, da so v tem tednu najprej poskrbeli za varno delo vseh sodelavcev, ki so jih opremili z zaščitnimi maskami, rokavicami, razkužili za osebno rabo, razkužili za trde površine (t.j. razkuževanje notranjosti vozil), zaščitnimi očali ter tudi z belimi kombinezoni (za izpostavljeno osebje). Redno izvajajo tudi izobraževanja zaposlenih na temo varnega dela v posebnih razmerah.