Pojdite na vsebino

Sklepni korak za Občino po meri invalidov

sklepnikorakzaobcinopomeriinvalidov
Podžupanja Barbara Švagelj je predstavila občinske aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenje ranljivih skupin v letu 2022. Foto: Občina Ankaran

V okviru 2. obiska Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS), ki je potekal 21. septembra, je Občina Ankaran predstavila osnutek poročila o izvajanju in realizaciji akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Ankaran za leto 2022.

Uspešni tudi v letu 2022

Čeprav je občina Ankaran že imela ob začetku projekta v središču kraja solidno urejen dostop za invalide do javnih površin in storitev, bila povezana in vključujoča lokalna skupnost s poudarkom na skrbi za ranljive skupine in je osveščala o pravicah invalidov, je tudi v tekočem letu uspešno izpeljala projekte, ki pomenijo za invalide boljšo kakovost življenja.

Spomladi je bila oblikovana delovna skupina za plaže, ki je opravila prvi popis ankaranskih plaž, dodatno je bilo urejenih ali ponovno označenih nekaj parkirnih mest, prenovljene so bile sanitarije za invalide na Sv. Katarini, osrednje aktivnosti pa so bile prenova stavbe za namene Medgeneracijskega središča – stičišča ranljivih skupin, nedavna vključitev občine v vseslovenski projekt Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, v okviru katerega se bo pripravila podatkovna zbirka Dostopnost prostora, ki bo služila kot podlaga za pripravo invalidom prijazne infrastrukture, in sprejetje Odloka o štipendiranju, ki za ankaransko mladino uvaja univerzalno štipendijo z dodatkom za štipendiste s posebnimi potrebami (štipendist že na podlagi odločbe pridobi petkratnik osnovne štipendije). Vse skozi je občina sprejemala pobude invalidov in invalidskih organizacij in spodbujala večje deležnike v Ankaranu, da svoje poslovanje prilagodijo invalidom.

Drugi obisk ZDIS-a je bil tako namenjen evalvaciji občinskega dosedanjega dela in doseženih ciljev za leto 2022 in oblikovanju usmeritev za oddajo končnega poročila, ki predstavlja zadnji korak za pridobitev listine. Seveda pa se projekt Občina po meri invalidov ne konča zgolj s prejemom listine, višanje kakovosti življenja za vse občane je osrednji občinski cilj.

Občina Ankaran je k projektu pristopila v letu 2019, ko je izvedla okroglo mizo. V obdobju od 2019 do 2021 pa je pripravila in sprejela Analizo položaja invalidov v občini in Akcijski načrt za obdobje 2022-2026 ter vzpostavila pogoje za delovanje Sveta za invalide. 8. aprila je bil ob prvem obisku ZDIS-a podpisan uradni dogovor o vključiti občine v projekt Občina po meri invalidov in predstavljeni so bili dosedanje delo in načrti za v prihodnje.